Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

I opdateringen i juni 2018 kommer der flere ændringer på tinglysning.dk på baggrund af ønsker fra brugerne. Samtidig skal der ved anmeldelse af tinglysningsdokumenter, og især når man lægger bilag i bilagsbank, tages højde for persondataforordningen.

25-04-2018
Bliv opdateret på de nye ændringer i tinglysningssystemet

I opdateringen i juni 2018 kommer der flere ændringer på tinglysning.dk på baggrund af ønsker fra brugerne. Samtidig skal der ved anmeldelse af tinglysningsdokumenter, og især når man lægger bilag i bilagsbank, tages højde for persondataforordningen.

 

Ekspeditionstype servitut, vedtægt, lejekontrakt og samejeoverenskomst ændres grundlæggende, så der alene skal/kan tilføjes tekst som ekstrakt af de dele af dokumentet, der stifter ret over fast ejendom.

 

Når anmelder gemmer og skal bruge bilag, skal anmelder i hvert tilfælde gennemgå bilaget i forhold til persondataforordningen. Nogle bilag skal altid forevises i ekstrakt, og dele af bilag/nogle bilag må aldrig forevises. Samtidig bliver der mulighed for at arkivere – men ikke slette – bilag.

 

Der bliver nye funktioner på tingbogsattesten, herunder mulighed for at komme til påtegninger direkte fra attesten.

 

Muligheden for at søge virksomhed med cvr-nummer udvides til alle bøger. Det er væsentligt at have dette for høje, da mange opløste selskaber må reassumeres på grund af især glemte ejer- eller kreditorrettigheder.

 

Brug af supplerende mail hhv. mail til underskriver på tinglysning.dk ændres.

 

På kurserne Digital tinglysning – opdatering den 12. juni 2018 i København og den 14. juni 2018 i Aarhus kan du høre meget mere om ændringer fra vores to erfarne undervisere Brian Pedersen og Ulla Zurita.

 

Mangler du en at sparre med omkring tinglysning?

Danske Advokater giver dig mulighed for at få ny viden og praktisk sparring i et faciliteret tinglysnings-netværk i skrivebordshøjde. Netværket ledes af advokat Ulla Zurita og mødes 4 gange i løbet af et år. Det vil være en fordel, hvis du allerede har deltaget på et af vores kurser med Ulla Zurita. Netværket er for dig, der måske sidder alene med tinglysning og mangler nogen at sparre med. Netværket findes både i Øst og Vest, og vi starter nye netværk den 1. og 6. juni 2018.

Læs mere her

swy
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.abedbcaadfdda.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>