Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort en ny vejledning om, hvordan konsortiesamarbejder vurderes efter konkurrencereglerne. Vejledningen er godkendt af Konkurrencerådet.

30-04-2018
Ny vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om konsortier og konkurrenceregler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort en ny vejledning om, hvordan konsortiesamarbejder vurderes efter konkurrencereglerne. Vejledningen er godkendt af Konkurrencerådet.

 

Danske Advokater finder det positivt, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har arbejdet seriøst med at opdatere denne vejledning og foreslå ændringer i bagatelreglerne i konkurrenceloven. Emnet er praktisk vigtigt, fordi samarbejder i konsortier generelt har ført til skarpere tilbud og bedre løsninger. Det er derfor også positivt, at vejledningen er blevet udbygget med en række eksempler, og at der i forhold til den tidligere vejledning er åbnet lidt mere op for inddragelse af for eksempel risikoaspektet i vurderingen af, om et konsortiesamarbejde er lovligt.

 

Vejledningen viser imidlertid også, at det fortsat vil være vanskeligt at vurdere, om parter kan indgå i konsortiesamarbejder uden at skulle være bekymrede for, at de i stedet for et lovligt konsortium har lavet et kartel. På det punkt er der fortsat mange åbne spørgsmål, og virksomhederne skal gå til konsortievurderingen med forsigtighed. Vejledningen giver fortsat ikke klare svar på, hvornår virksomheder må anses for konkurrenter. Det er en svær vurdering, hvor der skal være forsigtighed. Her havde en mere robust tilgang til definitionerne kunne skabe mere retssikkerhed for virksomhederne,  ligesom det kunne have været en fordel, hvis vejledningen havde været mere tydelig omkring de typer af konsortier og konsortiebetingelser, som ville kunne opfylde kravene til en fritagelse. Det er dog altid en afvejning, hvor langt man kan gå i at beskrive sådanne forhold, og hvilke hensyn, som skal veje tungest.

Læs vejledningen her

 

På vores årlige kursus ’Konkurrence nyt’ d. 31. januar 2019, sørger eksperter for, at du bliver opdateret på alt det nyeste inden for konkurrenceretten. Tilmeld dig allerede nu

tbj
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.ddedcacaaeeca.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>