Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Vi nærmer os med hastige skridt den 25. maj 2018, som er dagen, hvor databeskyttelsesforordningen får virkning. Danske Advokater lancerede i juli 2017 et afsnit på vores hjemmeside, hvor vi løbende har offentliggjort guides mv. og samlet relevant information om forordningen og dens anvendelse i praksis.

15-05-2018
Guide om håndtering af personoplysninger i advokaters sagsbehandling

Vi nærmer os med hastige skridt den 25. maj 2018, som er dagen, hvor databeskyttelsesforordningen får virkning. Danske Advokater lancerede i juli 2017 et afsnit på vores hjemmeside, hvor vi løbende har offentliggjort guides mv. og samlet relevant information om forordningen og dens anvendelse i praksis.

 

Danske Advokater har nu udarbejdet en guide om behandling af personoplysninger i advokaters sagsbehandling, som har til formål at understøtte medlemsvirksomhedernes behandling af personoplysninger i forbindelse med den daglige sagsbehandling - før en sag startes op, ved sagens opstart, under sagens behandling og efter sagens afslutning.

 

Du finder guiden om håndtering af personoplysninger i advokaters sagsbehandling her

 

Der er fortsat mange gråzoner og områder, hvor der med tiden kan forventes en nærmere afklaring om forståelsen af forordningen, ligesom en række vejledninger fra Datatilsynet fortsat udestår. Danske Advokater vil, efterhånden som der kommer flere fortolkningsbidrag, løbende tilpasse og udvide guiden, ligesom Danske Advokater i øvrigt vil være opmærksom på afgørelser, udtalelser mv., som har relevans for advokatbranchen.

tbj
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.ddedcacaaeeca.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>