Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Folketingsåret 2018/2019 begyndte i går, tirsdag den 2. oktober 2018.

03-10-2018
Se regeringens lovprogram for folketingsåret 2018/2019

Folketingsåret 2018/2019 begyndte i går, tirsdag den 2. oktober 2018.

 

Regeringens lovprogram indeholder en bred vifte af forskellige lovgivningsinitiativer i den nye folketingssamling. Lovprogrammet indeholder bl.a. opfølgning på den lange række af aftaler, som regeringen har indgået med Folketingets partier i foråret og forsommeren, samt en række lovforslag, der følger op på regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark” fra november 2016.

 

Af særlig interesse for advokatbranchen kan bl.a. fremhæves følgende lovforslag fra lovprogrammet:

 • Ændring af retsplejeloven mv. (forventet fremsættelse oktober 2018) – skærpet tilsyn med advokater, forbud mod forsvarsadvokaters uddeling af gaver til deres klienter i en straffesag mv.
 •  
 • Ændring af retsplejeloven mv. (forventet fremsættelse oktober 2018) – udvidelse af offentlige myndigheders adgang til at møde i retssager ved egne ansatte (hjemtagelse af advokatopgaver til det offentlige)
 •  
 • Ændring af selskabsloven mv. (forventet fremsættelse februar 2019) – gennemførelse af det andet aktionærrettighedsdirektiv
 •  
 • Lovpakke om familieretshuset mv. (forventet fremsættelse november 2018) – etablering af et nyt familieretligt system
 •  
 • Ændring af lov om undersøgelseskommissioner (forventet fremsættelse februar 2019) – opfølgning på den kommende betænkning fra Udvalget om Undersøgelseskommissioner, som bl.a. berører spørgsmålet om brug af advokatundersøgelser
 •  
 • Ændring af skatteforvaltningsloven (forventet fremsættelse februar) 2019) – modernisering af det skatteretlige klagesagssystem (Gennemførelse af Retssikkerhedspakke IV)  


Lovprogrammet indeholder derudover en række lovforslag, der har mere specifik interesse for udvalgte fagområder.

Du kan se hele lovprogrammet her.

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19