Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Processpillet, som afholdes i samarbejde mellem Djøf og Danske Advokater, er en enestående chance for virksomheder, der ønsker at profilere sig, se nye talenter an og sætte sit præg på branchen. I har mulighed for at melde jer enten som vejledere eller sponsorer i processpillet, som finder sted i foråret 2019.

02-11-2018
Find de nye talenter i advokatbranchen - Processpil 2019

Processpillet, som afholdes i samarbejde mellem Djøf og Danske Advokater, er en enestående chance for virksomheder, der ønsker at profilere sig, se nye talenter an og sætte deres præg på branchen. I har mulighed for at melde jer enten som vejledere eller sponsorer i processpillet, som finder sted i foråret 2019.

 

Om processpillet:

Danske Advokater og Djøf samarbejder igen om afholdelse af et processpil baseret på en ansættelsesretlig tvist. Processpillet, der afvikles i foråret 2019, giver jurastuderende fra alle fire universiteter, mulighed for at omsætte teori til praksis og skabe kontakt til advokatbranchen.

 

Deltagerne inddeles i sagsøger/sagsøgte hold og får udleveret en fiktiv arbejdsretlig case, som er udarbejdet af projektgruppen i samarbejde med vores casevejleder. Deltagerne skal herefter udarbejde processkrifter og efterfølgende procedere over for dommere og den modpart, de er blevet tildelt.

 

Meld dig som vejleder og vind processpillet med dit hold

Processpillet stiller i 2019 med 10-12 hold. Hvert hold vil blive tilknyttet 1-2 vejledere, der skal fungere som sparringspartner på formalia og praktiske samt tekniske spørgsmål - såsom udformning af processkrifter (herunder rådgivning i forhold til opstilling, struktur og korrekt juridisk sprogbrug), procedure i retten mv.

 

Der afholdes delfinaler i henholdsvis Østre og Vestre Landsret, og forløbet afsluttes med finale i Højesteret efterfulgt af en finalereception med præmieoverrækkelse hos Danske Advokater.

 

Datoerne er:  
Præ-seminar for vejledere og deltagere  Primo marts 2019
Casen udleveres    Primo marts 2019
Deadline for stævning         Medio marts 2019
Deadline for svarskrift Ultimo marts 2019
Regional delfinale    Medio april 2019
Regional delfinale   Medio april 2019
National finale i Højesteret Ultimo april 2019

    

Bliv sponsor, så I kan brande jeres virksomhed!

Et sponsorat giver blandt andet mulighed for:

 • At jeres virksomheds navn/logo trykkes på det reklamemateriale, der ophænges på universiteterne samt på alle deltagerbeviser og vinderbeviser der uddeles i forbindelse med processpillet.
 • Promovering med navn/logo på Facebook, Instagram og LinkedIn med mere end 45.500 likes og følgere.
 • At blive omtalt i nyhedsbreve til Djøfs medlemmer og i forbindelse med promovering af processpillet.
 • At blive omtalt i nyheder på Danske Advokaters hjemmeside og SoMe-kanaler. Processpillet promoveres på hjemmesiden med navn eller logo på alle sponsorer.
 • At få produceret en film hvor I kan promovere jeres virksomhed, og bliver interviewet om, hvad det betyder for jeres virksomhed at være sponsor for processpillet. Filmen promoveres på processpillets officielle Facebook side, og kan anvendes på egen hjemmesiden.
 • At uddele goodiebags med jeres merchandise til alle deltagere til delfinalerne.


Ud over promovering anvendes sponsorpengene blandt andet til betaling for leje af retslokaler, markedsføring af projektet, præmier til deltagerne samt transportudgifter i forhold til de deltagere, der kommer langvejs fra.

Se sponsorpakkerne her

 

Tilmelding som vejleder/sponsor skal ske på mail til Michella Nadja Achilles mna@danskeadvokater.dk senest fredag den 21. december 2018.

 

Har du spørgsmål vedrørende processpillet, rollen som vejleder eller sponsorpakkerne, kan du få yderligere oplysninger hos Michella Nadja Achilles på mna@danskeadvokater.dk eller 33 43 70 17.

mna
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
  at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.abedbcaadfdda.Execute()
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
  at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>