Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

I advokatbranchen lever vi af tillid – vores klienters og samfundets.

05-11-2018
Vi lever af tillid

I advokatbranchen lever vi af tillid – vores klienters og samfundets.

 

Hos Danske Advokater tager vi klart afstand fra enhver form for ulovlig skatterådgivning. Medvirker advokater til ulovligheder, skal det selvfølgelig straffes. Så enkelt er det.

 

Allerede i 2014 medvirkede Danske Advokater til at udarbejde en række anbefalinger mod grænseoverskridende skatteunddragelse. Anbefalingerne kan læses her.

 

De er gode rettesnore for, hvad man som skatterådgiver skal være opmærksom på, når man tilbyder rådgivning. De siger bl.a., at man skal passe særligt på, hvis der er tvivl om, hvad man rådgiver om, og hvad rådgivningen skal bruges til. De siger også, at man skal holde sig fra rådgivning i situationer, hvor de forhold man rådgiver om, peger i retning af ikke at kunne tåle dagens lys.

 

Anbefalingerne er i de forløbne år fremhævet ved flere lejligheder, herunder i forbindelse med sagen om de såkaldte ”Panama Papers” i 2016.

 

Der er helt naturligt et meget stort samfundsfokus på skatteunddragelse og hvidvask. Vi skal som samfund gøre alt, hvad vi kan, for at få det stoppet. Derfor siger jeg også meget klart til alle Folketingets partier, at Danske Advokater er en positiv medspiller, og vi går altid gerne i dialog. 

 

Der har på det seneste været en række pressesager, som jeg mildt sagt godt kunne have været foruden. Advokater spiller en vigtig rolle i retssamfundet. Hertil hører også et vigtigt samfundsansvar, som skal tages meget alvorligt. Hver gang én advokat træder ved siden af, går det hårdt ud over alle kollegers og branchens troværdighed. Det er mere end ærgerligt for de mange tusinde advokater, som hver dag udfører et godt, sobert og samfundsansvarligt arbejde. Der skal være en meget høj tillid til os som branche.

 

Derfor er min opfordring også, at ledelserne i advokatvirksomhederne i Danmark markant italesætter dette over for medarbejderne, så ingen kan være i tvivl om det ansvar, der i min bog følger med titlen advokat.

pmo
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | 33 43 70 10 | pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse. 

 

Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse. Derudover er han som adm. direktør involveret i en lang række af Danske Advokaters projekter og opgaver. 

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag. 

Læs mere…

33 43 70 10