Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Den 26. oktober 2018 blev L 84 om bekæmpelse af ungdomskriminalitet fremsat. Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har indgået en politisk aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet, og lovforslag har til formål at gennemføre de initiativer i aftalen, der vedrører indsatsen over for unge kriminelle i alderen 10 til 17 år, som begår alvorlig eller omfattende kriminalitet.

22-11-2018
Lovforslag om bekæmpelse af ungdomskriminalitet fremsat

Den 26. oktober 2018 blev L 84 om bekæmpelse af ungdomskriminalitet fremsat. Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har indgået en politisk aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet, og lovforslaget har til formål at gennemføre de initiativer i aftalen, der vedrører indsatsen over for unge kriminelle i alderen 10 til 17 år, som begår alvorlig eller omfattende kriminalitet.

 

Med lovforslaget ønsker aftalepartierne at sikre, at der er en helhedsorienteret indsats med mærkbar og hurtig konsekvens, og at børn og unge bliver stillet til ansvar, når de begår kriminalitet, samtidig med at de understøttes i en kriminalitetsfri tilværelse fremover.

 

Hvis lovforslaget, der også indeholder regler om advokatbistand under den helhedsorienterede indsats, vedtages, oprettes der et nyt Ungdomskriminalitetsnævn, som skal behandle sager vedr. børn og unge i alderen 10 til 17 år, som er mistænkt eller dømt for alvorlig eller omfattende kriminalitet. Ungdomskriminalitetsnævnet skal ledes af en dommer, og de øvrige medlemmer skal henholdsvis være ansatte i politiet med indsigt i kriminalitetsforebyggende arbejde og kommunalt ansatte med indsigt i sager om social støtte til udsatte børn og unge. Ungdomskriminalitetsnævnet vil under nævnsmøder blive bistået af en børnesagkyndig.

 

Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse skal kunne indeholde to elementer: En straksreaktion, som skal være af opdragende og genoprettende karakter, og et længerevarende forbedringsforløb, der fastlægges på baggrund af barnets eller den unges situation og sagens omstændigheder. Ungdomskriminalitetsnævnet vil i alle sager skulle foretage en konkret, individuel vurdering med inddragelse af alle sagens oplysninger med henblik på at fastsætte den reaktion, som vurderes bedst egnet til at få barnet eller den unge ud af en kriminel løbebane.

 

Lovforslaget indeholder endvidere forslag om, at Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser vil være bindende for kommunerne, som dermed bliver forpligtet til at iværksætte og gennemføre de indsatser, som nævnet træffer afgørelse om. Med lovforslaget oprettes desuden en ungekriminalforsorg, der i samarbejde med barnet eller den unges opholdskommune skal føre tilsyn med, at barnet eller den unge efterlever Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse.

 

Den 3. december kan du på vores kursus Strafferetlige nyheder få en opdatering på den seneste udvikling inden for området. 

Tilmeld dig og læs mere om kurset her.

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19