Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Justitsministeren har som bekendt fremsat et lovforslag, der bl.a. tager sigte på at skærpe tilsynet med advokater. Lovforslaget er nu så langt i processen, at Retsudvalget har afgivet betænkning, og alt tyder på, at der vil være bred opbakning til at vedtage lovforslaget med visse tilføjelser i forhold til det fremsatte forslag

27-11-2018
Skærpet tilsyn med advokater

Justitsministeren har som bekendt fremsat et lovforslag, der bl.a. tager sigte på at skærpe tilsynet med advokater. Lovforslaget er nu så langt i processen, at Retsudvalget har afgivet betænkning, og alt tyder på, at der vil være bred opbakning til at vedtage lovforslaget med visse tilføjelser i forhold til det fremsatte forslag.

Du kan læse Retsudvalgets betænkning her

 

Tilføjelserne handler om følgende:

  • Der indsættes i retsplejeloven et udtrykkeligt forbud mod, at advokater foretager handlinger eller undladelser, som lægger hindringer i vejen for Advokatrådets tilsyn.
  • De advokatetiske regler udvides med en særlig oplysningsforpligtelse, hvorefter en advokat, der uden for sin advokatvirksomhed i erhvervsmæssigt øjemed driver virksomhed, der af kunderne kan forveksles med advokatvirksomhed, af egen drift skal oplyse kunderne om, at virksomheden ikke er underlagt Advokatrådets tilsyn. Som et eksempel, der vil være omfattet af oplysningsforpligtelsen, nævnes en advokat, der driver ejendomsadministration ved siden af sin advokatvirksomhed.
  • Der foretages en udvidelse af advokaters oplysningspligt i forbindelse med den årlige klientkontoerklæring, sådan at det fremover også skal oplyses, hvis advokaten ejer en andel i en anden virksomhed end advokatvirksomheden, forudsat at advokaten med investeringen har indflydelse på driften af denne virksomhed. Oplysningspligten omfatter således ikke passiv pengeanbringelse i form af investeringer i børsnoterede selskaber.
jsb
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.ddedcacaaeeca.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>