Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Det er vigtigere end nogensinde for virksomheder at overholde konkurrencereglerne.

30-11-2018
Fuld fart på konkurrenceretten

Det er vigtigere end nogensinde for virksomheder at overholde konkurrencereglerne.

 

Det konkurrenceretlige område udvikler sig hele tiden, og bare i oktober og november har Danske Advokater afgivet tre høringssvar på området. Det drejer sig om en høring over et udkast til ændring af udbudsloven, som har til formål at styrke gennemsigtigheden for tilbudsgiverne og skabe større sikkerhed omkring, hvordan evaluering af indkomne tilbud skal foregå, samt at styrke vurderingen af kvalitet ved større bygge- og anlægskontrakter ved at sikre, at ordregivere ikke utilsigtet lader sig påvirke af et tilbuds pris, når de skal tage stilling til kvaliteten af de indkomne tilbud.

 

Lovforslaget forventes fremsat i december 2018. Høringerne vedrører endvidere ændringer af bekendtgørelse om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud, bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner og bekendtgørelse om beregning af omsætning i konkurrenceloven med tilhørende vejledninger.  

Du kan læse Danske Advokaters høringssvar her:


På kurset Konkurrencenyt den 31. januar 2019 får du en grundig gennemgang af vigtige, nye afgørelser og regler. Du får også indblik i, hvilken adfærd og brancher konkurrencemyndighederne for tiden har særligt fokus på samt andre aktuelle emner.

Læs mere og tilmeld dig her

 

Husk, at tilmelder du dig inden årets udgang, får du ekstra 20 % på medlemsprisen. Tilbuddet gælder kun for medlemmer af Danske Advokater.

 

tbj
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.abedbcaadfdda.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>