Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Justitsministeriets sagsbehandling i sager om antagelse af beneficerede advokater og autoriserede bobestyrere og bobehandlere har i en periode været sat i bero, men Justitsministeriet har nu udstedt nye forskrifter for antagelserne. Forskrifterne finder anvendelse fra den 1. januar 2019.

17-01-2019
Nye forskrifter for antagelse af beneficerede advokater og autoriserede bobestyrere og bobehandlere

Justitsministeriets sagsbehandling i sager om antagelse af beneficerede advokater og autoriserede bobestyrere og bobehandlere har i en periode været sat i bero, men Justitsministeriet har nu udstedt nye forskrifter for antagelserne. Forskrifterne finder anvendelse fra den 1. januar 2019.

 

I de nye forskrifter indgår alder og køn ikke længere som kriterier, der kan lægges vægt på ved antagelse, og herudover ophæves aldersgrænsen på 70 år. I stedet vil alle fremtidige antagelser ske for en periode på 10 år ad gangen.

 

Justitsministeriet har vurderet, at der for samtlige igangværende opslag om beneficerede advokater og autoriserede bobestyrere og bobehandlere bør ske opslag på ny med henvisning til de nye forskrifter. Retterne har dog i den forbindelse mulighed for at overveje, at meddele ansøgere, der har søgt et hverv på baggrund af et tidligere opslag, at deres ansøgning også vil blive anset for at gælde det nye opslag.

 

Du kan se de nye forskrifter her:

Bekendtgørelse - bobehandlere

Bekendtgørelse - bobestyrerere

 

Cirkulæreskrivelse - bobehandlere

Cirkulæreskrivelse - bobestyrerere

Cirkulæreskrivelse - beneficerede advokater

tbj
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.ddedcacaaeeca.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>