Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Gældsstyrelsen etablerer et panel af advokater, som gerne vil påtage sig opgaven som kurator i de sager, hvor det offentlige er konkursrekvirent. Dette sker for at øge gennemsigtigheden og deltagerkredsen vedrørende Gældsstyrelsens samarbejde med advokater i konkurssager.

06-02-2019
Skal du være en del af Gældsstyrelsens advokatpanel?

Gældsstyrelsen etablerer et panel af advokater, som gerne vil påtage sig opgaven som kurator i de sager, hvor det offentlige er konkursrekvirent. Dette sker for at øge gennemsigtigheden og deltagerkredsen vedrørende Gældsstyrelsens samarbejde med advokater i konkurssager.

 

Ansøgere, der kan dokumentere at leve op til nedenstående krav, kan søge optagelse i panelet:

  • Ansøger er praktiserende advokat
  • Ansøger har flere års erfaring som kurator i konkurssager
  • Ansøger er på ansøgningstidspunktet under 70 år
  • Ansøger har på ansøgningstidspunktet ikke ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, der overstiger beløbet i retsplejelovens § 121, stk. 3.


Panelet vil blive inddelt i grupper efter retskredse. Ansøgerne skal derfor søge optagelse i den/de del(e) af panelet, der dækker den/de retskreds(e), de har forretningssted i. Forretningsstedet skal forstås som det sted, hvorfra man driver sit virke som advokat.

Læs mere om advokatpanelet her

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19