Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dag meddelt, at Konkurrencerådet, som er et uafhængigt råd, har besluttet at gennemføre en konkurrenceanalyse af advokatbranchen. Analysen er bl.a. en udløber af arbejdet i Produktivitetskommissionen, der færdiggjorde sit arbejde i 2014, og har således været på Konkurrencerådets ”to do liste” i en årrække.

08-02-2019
Konkurrencerådet vil undersøge konkurrencen i advokatbranchen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dag meddelt, at Konkurrencerådet, som er et uafhængigt råd, har besluttet at gennemføre en konkurrenceanalyse af advokatbranchen. Analysen er bl.a. en udløber af arbejdet i Produktivitetskommissionen, der færdiggjorde sit arbejde i 2014, og har således været på Konkurrencerådets ”to do liste” i en årrække.

 

Danske Advokater er af den opfattelse, at der i dag er hård konkurrence i advokatbranchen, hvilket dokumenteres af et utal af analyser. Vi medvirker derfor gerne med vores viden om, hvordan branchen fungerer. Vi mener helt grundlæggende, at konkurrence er sundt – hvis det vel at mærke sker på lige vilkår.

 

Politikere fra både rød og blå blok har for nyligt understreget, at det er vigtigt, at advokater er uafhængige. Den holdning deler vi. Det sætter efter vores opfattelse nogle naturlige grænser for, hvem der kan eje advokatvirksomheder.

 

Danske Advokater er i dialog med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om den påtænkte analyse, og vi ser frem til et konstruktivt samarbejde med styrelsen og Konkurrencerådet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressemeddelelse kan læses her.

pmo
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | 33 43 70 10 | pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse. 

 

Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse. Derudover er han som adm. direktør involveret i en lang række af Danske Advokaters projekter og opgaver. 

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag. 

Læs mere…

33 43 70 10