Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Fredag den 15. februar kunne jeg i Berlingske Business læse, at avisen på baggrund af en aktindsigt i udbuddet af undersøgelsen om udbytteskat for Skatteministeriet havde konstateret, at timepriserne i de otte bydende advokatvirksomheders tilbud lå i intervallet 9.800 kr.-11.600 kr. Jeg var så overrasket over disse timepriser, som virker helt og aldeles 'skæve', at jeg satte mig for at undersøge baggrunden for de nævnte tal. Jeg søgte derfor om aktindsigt i det materiale, som Skatteministeriet havde udleveret til journalisterne hos Berlingske Business. Det tog ca. en måned, så havde jeg det samme materiale.

28-03-2019
10.000 kr. i timen! – eller hvordan én fjer bliver til fem høns

Fredag den 15. februar kunne jeg i Berlingske Business læse, at avisen på baggrund af en aktindsigt i udbuddet af undersøgelsen om udbytteskat for Skatteministeriet havde konstateret, at timepriserne i de otte bydende advokatvirksomheders tilbud lå i intervallet 9.800 kr.-11.600 kr. Jeg var så overrasket over disse timepriser, som virker helt og aldeles 'skæve', at jeg satte mig for at undersøge baggrunden for de nævnte tal. Jeg søgte derfor om aktindsigt i det materiale, som Skatteministeriet havde udleveret til journalisterne hos Berlingske Business. Det tog ca. en måned, så havde jeg det samme materiale.

 

Skatteministeriets såkaldte tilbudsrapport, hvor tilbuddene sammenlignes, og der foretages en sammenvejning op imod udbudsmaterialet, er interessant læsning. Pris vægtes 30 pct., mens kvalitet vægtes 70 pct. Det er i sig selv interessant, fordi det synes at underbygge, at også staten lægger afgørende vægt på kvalitet frem for pris – et billede, vi genkender fra resten af advokatmarkedet.

 

Prisdelen er så opdelt i et fastpristilbud, som vægtes med 60 pct., mens de tilbudte timepriser vægtes med 40 pct. Fair nok. Man har bedt om timepriser for både partner, juniorpartner, advokat, advokatfuldmægtig og særlig ekspertise. Altså i alt fem timepriser. Når Skatteministeriet herefter sammenligner timepristilbuddene, opstår problemet.

 

Ministeriet skriver følgende om deres løsning: ”De tilbudte timepriser for de fem stillingskategorier er kumuleret til en evalueringsteknisk timepris. De enkelte stillingskategoriers timepriser har vægtet ligeligt”. Uanset at det kan være vanskeligt at forstå, hvorfor de fem stillingskategoriers timepris lige skal have samme vægt, er miseren, at de i realiteten sammenlægger fem timepriser, hvorefter de i en tabel viser en kolonne, der hedder ”Tilbud – Timepris (ex. moms)”. Her ser man timepriser i intervallet 9.800-11.600 kr.

 

Magen til makværk. Det er jo ikke en timepris, man ser i tabellen, men prisen for fem timers arbejde – udført af fem forskellige personer à én times varighed hver. Man skulle selvfølgelig have divideret alle tallene med fem, hvis man vil vise det som en egentlig "timepris". Så ville kolonnen have heddet ”Tilbud – Timepris (ekskl. moms) 1.960-2.320 kr." - og så ville vi givetvis have sparet en masse mennesker forargelsen ved at forestille sig, at staten skal betale 10.000 kr. i timen for advokatbistand – FOR DET BETALER STATEN JO IKKE!

 

Man kan også anføre, at dygtige og kritiske journalister nok selv burde have opdaget, at der var tale om en femdobling af tallene og dermed en massiv vildledende angivelse af 'timepriser' på mere end kr. 10.000 i timen. Men under alle omstændigheder har de så ikke været særligt godt hjulpet af pædagogikken i notatet fra Skatteministeriet. Så måske man skal tænke over pædagogikken og den nærliggende mulighed for aktindsigt og offentlighed, næste gang man regner på priser i Skatteministeriet.

pmo
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | 33 43 70 10 | pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse. 

 

Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse. Derudover er han som adm. direktør involveret i en lang række af Danske Advokaters projekter og opgaver. 

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag. 

Læs mere…

33 43 70 10