Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Den 25. januar 2018 vedtog Folketinget en ny ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020. Den nye ferielov afspejler en modernisering af den nugældende ferielov og indfører princippet om samtidighedsferie. Indførelsen af samtidighedsferie gør op med vores nugældende regler om forskudt ferie, hvor medarbjedere optjener ferie til afholdelse det efterfølgende år.

31-03-2020
Hvordan håndterer vi overgangen til den nye ferielov i praksis?

Af advokat Nina Wedsted

 

Hvorfor ny ferielov?

Den 25. januar 2018 vedtog Folketinget en ny ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020. Den nye ferielov afspejler en modernisering af den nugældende ferielov og indfører princippet om samtidighedsferie. Indførelsen af samtidighedsferie gør op med vores nugældende regler om forskudt ferie, hvor medarbjedere optjener ferie til afholdelse det efterfølgende år. Det betyder, at medarbejdere fra den 1. september 2020 får mulighed for at optjene ferie fra deres første arbejdsdag. Det store spørgsmål i forbindelse med indførelsen af samtidighedsferie bliver, hvordan vi som arbejdsgivere og medarbejdere på bedst mulig måde bliver klædt på til at håndtere den nye ferielov i praksis.

 

Samtidighedsferie

Det nugældende ferielovssystem bygger på et optjeningsprincip, hvor optjeningsåret løber fra den 1. januar til den 31. december. Herefter kan ferien afholdes i perioden fra den 1. maj til den 30. april det efterfølgende år. Optjeningsåret i den nye ferielov er stadig 12 måneder, men løber nu fra den 1. september til 31. august det efterfølgende år. Ferien kan afholdes, måneden efter at den er optjent, og ferieafholdelsesperioden er derfor forlænget med 4 måneder, således at den løber til den 31. december det efterfølgende år.  

 

Ferie på forskud

I forbindelse med vedtagelsen af samtidighedsferie kan arbejdsgiveren beslutte, at medarbejderen kan afholde betalt ferie på forskud – med andre ord kan medarbejderen få en ”feriekredit”. Den afholdte ferie fradrages i den efterfølgende optjente betalte ferie. Det er frivilligt for arbejdsgiveren, om han vil acceptere afholdelse af ferie på forskud. Der er derfor også arbejdsgiveren, der beslutter, hvor meget ferie medarbejderen kan tage på forskud.

 

Overgangsordningen

Selvom den nye ferielov officielt set først træder i kraft den 1. september 2020, har den betydning allerede fra den 1. september 2019, da det ud fra et økonomisk hensyn har været nødvendigt at etablere en overgangsordning. Uden overgangsordningen ville medarbejdere beskæftiget på tidspunktet fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 have optjent fuld ferie efter den gældende ferielov, og medarbejdere ville samtidig fra den 1. september 2020 optjene ferie efter den nye ferielov. Det ville betyde, at medarbejdere reelt kunne afholde 10 ugers ferie i det første år med samtidighedsferie-ordningen, hvilket ville have store økonomiske konsekvenser for virksomhedernes økonomi.

 

Grundet ovenstående økonomiske hensyn indebærer overgangsordningen, at ferie optjent fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 kan afholdes fra 1. maj 2020 til 31. august 2020 efter den nuværende ferielov. Herefter vil ferie optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020 ikke kunne afholdes, men værdien vil fastfryses i en ny fond, ”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler”, der skal forvalte medarbejderens tilgodegavende feriemidler og udbetale dem til medarbejderen, når vedkommende permanent forlader arbejdsmarkedet.

 

Genkendelsens glæde

Den nye ferielovs bestemmelser vil dog ikke være helt fremmed på arbejdsmarkedet, idet flere af den nugældende ferielovs bestemmelser videreføres. Det vil således stadig fremadrettet gælde, at medarbejdere har ret til 5 ugers betalt ferie om året, at der optjenes betalt ferie med 2,08 dage om måneden, at feriebetalingen enten består af løn under ferie og ferietillæg eller af feriegodtgørelse, og at rammerne for feriens placering er uændrede.

 

Den nye ferielov regulerer ikke retten til feriefridage, der alene er reguleret gennem aftaler og overenskomster.  

 

Hvad skal virksomhederne gøre?

I takt med overgangsordningen og forberedelserne til ferielovens ikrafttrædelse den 1. september 2020 anbefaler jeg, at virksomhederne gennemgår medarbejdernes ansættelseskontrakter med henblik på at opdatere kontrakterne, så de ikke indeholder nogen bestemmelser, der ikke er videreført i den nye lov. Dette gælder bl.a. for de kontrakter, der indeholder bestemmelser, som giver ret til at fravige ferielovens regler om ferievarsling. Herefter bør det overvejes, om den nye ferielov giver anledning til justeringer i virksomhedens personalepolitikker, eksempelvis med henblik på at give tilladelse til at afholde ferie på forskud, herunder ”feriekredittens” størrelse. Overgangsordningen medfører imidlertid ikke, at der skal foretages nogen ændringer i kontrakten. Her er det tilstrækkeligt, at der i ansættelseskontrakten er anført, at det er den til enhver tid gældende ferielov, der finder anvendelse.

 

Det betyder….

  • Overgangsordningen medfører ikke, at der skal foretages nogen ændringer i kontrakten, såfremt der i ansættelseskontrakten er anført, at det er til den enhver tidgældende ferielov, der finder anvendelse.
  • Det er hensigtsmæssigt, at de nye regler kommunikeres over for medarbejderne, således at de vigtige datoer for, hvornår feriepenge fastfryses og ferieloven træder i kraft, er oplyst over for de medarbejdere, herunder en orientering om de væsentligste nyheder i ferieloven. Såfremt virksomheden foretager ændringer i deres personalepolitikker, der har betydning for afholdelsen af ferie, herunder har vedtaget ferie på forskud, bør det ligeledes kommunikeres over for medarbejderen.
  • I forbindelse med vedtagelsen af samtidighedsferie kan arbejdsgiveren beslutte, at medarbejderen kan afholde betalt ferie på forskud, herunder rammerne om afholdelse af ferie på forskud.
  • Den nye ferielov regulerer ikke retten til feriefridage, der alene er reguleret gennem aftaler og overenskomster.

 

 

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19