Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Ønsker I at profilere jeres virksomhed, se nye talenter an og sætte jeres præg på branchen, har I nu mulighed for at melde jer som vejledere og sponsorer i Djøf og Danske Advokaters arbedsretlige processpil 2020.

31-01-2020
Bliv sponsor eller vejleder i Djøf og Danske Advokaters processpil

Ønsker I at profilere jeres virksomhed, se nye talenter an og sætte jeres præg på branchen, har I nu mulighed for at melde jer som vejledere og sponsorer i Djøf og Danske Advokaters arbedsretlige processpil 2020.

 

Meld dig som vejleder og vind processpillet med dit hold
Processpillet stiller i 2020 med 10-12 hold. Hvert hold vil blive tilknyttet 1-2 vejledere, der skal fungere som sparringspartner på formalia og praktiske samt tekniske spørgsmål - såsom udformning af processkrifter, (herunder rådgivning i forhold til opstilling, struktur og korrekt juridisk sprogbrug), procedure i retten mv.

 

Der afholdes delfinaler i henholdsvis Østre og Vestre Landsret, og forløbet afsluttes med finale i Højesteret efterfulgt af en finalereception med præmieoverrækkelse hos Danske Advokater.

Præ-seminar for vejledere og deltagere       19. marts 2020
Casen udleveres 20. marts 2020
Deadline for stævning   3. april 2020
Deadline for svarskrift  28. april 2020
Regional delfinale Venstre Landsret  5. maj 2020
Regional delfinale Østre Landsret  6. og 7. maj 2020
National finale i Højesteret    14. maj 2020

Bliv sponsor, så I kan brande jeres virksomhed!

Et sponsorat giver blandt andet mulighed for:

 • At jeres virksomheds navn/logo trykkes på det reklamemateriale, der ophænges på universiteterne samt på alle deltager- og vinderbeviser, der uddeles i forbindelse med processpillet
 • Promovering med navn/logo på Facebook, Instagram og LinkedIn med mere end 45.500 likes og følgere
 • At blive omtalt i nyhedsbreve til Djøfs medlemmer og i forbindelse med promovering af processpillet
 • At blive omtalt i nyheder på Danske Advokaters hjemmeside og SoMe-kanaler. Processpillet promoveres på hjemmesiden med navn eller logo på alle sponsorer
 • At få produceret en film, hvor I promoverer jeres virksomhed og bliver interviewet om, hvad det betyder for jeres virksomhed at være sponsor for processpillet. Filmen promoveres på processpillets officielle Facebookside og kan anvendes på egen hjemmeside
 • At uddele goodiebags med jeres merchandise til alle deltagere til delfinalerne

 

Ud over promovering anvendes sponsorpengene blandt andet til betaling for leje af retslokaler, markedsføring af projektet, præmier til deltagerne samt transportudgifter i forhold til de deltagere, der kommer langvejs fra.

Se begge sponsorpakker her

 

Tilmelding som vejleder eller sponsor skal ske på mail til Michella Nadja Achilles senest fredag den 21. februar 2020.

 

Om processpillet:

Danske Advokater og Djøf samarbejder igen i år om afholdelse af et processpil baseret på en ansættelsesretlig tvist. Processpillet der afvikles i foråret 2020, giver jurastuderende fra alle fire universiteter, mulighed for at omsætte teori til praksis og skabe kontakt til advokatbranchen.

 

Deltagerne inddeles i sagsøger/sagsøgte hold, og får udleveret en fiktiv arbejdsretlig case, som er udarbejdet af projektgruppen i samarbejde med vores casevejleder Morten Lind Eisensee. Deltagerne skal herefter udarbejde processkrifter og efterfølgende procedere over for dommere og den modpart, de er blevet tildelt.

 

Har du spørgsmål vedrørende processpillet, rollen som vejleder eller sponsorpakkerne, kan du få yderligere oplysninger hos Michella Nadja Achilles på mail: mna@danskeadvokater.dk eller telefon 33 43 70 17.

mna
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
  at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.abedbcaadfdda.Execute()
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
  at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>