Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Justitsministeren har den 5. februar fremsat et forslag til en ny retsplejelov for Færøerne. Den nye lov kommer til at medføre gennemgribende ændringer i den hidtidige retspleje i både civile sager og straffesager.

24-02-2020
Færøerne får ny retsplejelov

Justitsministeren har den 5. februar fremsat et forslag til en ny retsplejelov for Færøerne. Den nye lov kommer til at medføre gennemgribende ændringer i den hidtidige retspleje i både civile sager og straffesager.

 

Danske Advokater holder derfor kursus på Færøerne den 24. og 25. august, hvor Lars Lindencrone Petersen vil sætte dig ind i den nye retsplejelov.

På kurset gennemgår vi de væsentligste retsplejemæssige ændringer, bl.a.:

 • lovens territoriale anvendelsesområde
 • instansordningen i civile sager
 • den civile sags gang i 1. instans
 • rettens styring af sagsbehandlingen
 • tvangsfuldbyrdelse
 • politireform

Se kurset her

 

I tilslutning hertil planlægger vi at afholde endnu et kursus på Færøerne med Lars Lindencrone som underviser den 26. august. 

 

 

dca
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
  at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.abedbcaadfdda.Execute()
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
  at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>