Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Jurainstituttet, som tidligere var kendt som Advokatsekretærernes Uddannelsescenter, blev erklæret konkurs den 24. januar. Det betød, at ca. 80 studerende stod uden mulighed for at færdiggøre deres uddannelse. De kan nu ånde lettet op. Danske Advokater har nemlig overtaget Jurainstituttets aktiviteter vedrørende advokatsekretæruddannelsen, og de studerende kan nu færdiggøre deres uddannelse.

25-02-2020
Danske Advokater overtager advokatsekretæruddannelse

Jurainstituttet, som tidligere var kendt som Advokatsekretærernes Uddannelsescenter, blev erklæret konkurs den 24. januar. Det betød, at ca. 80 studerende stod uden mulighed for at færdiggøre deres uddannelse. De kan nu ånde lettet op. Danske Advokater har nemlig overtaget Jurainstituttets aktiviteter vedrørende advokatsekretæruddannelsen, og de studerende kan nu færdiggøre deres uddannelse.

 

”Vi så en mulighed for at hjælpe de studerende, der var kommet i klemme, samtidig med at vi kunne overtage Jurainstituttets undervisningsprogrammer. Der vil - også i fremtiden - være brug for dygtige advokatsekretærer, juridiske assistenter og sagsbehandlere i branchen”, siger Danske Advokaters adm. direktør, Paul Mollerup og tilføjer:

 

”Jurainstituttet har arbejdet med digitale kurser for advokatsekretærstuderende på en måde, som kan være med til at styrke Danske Advokaters kursusvirksomhed, så på den måde kan vi både hjælpe de studerende og styrke vores forretning”.

 

En af de studerende, der nu alligevel kan færdiggøre sin uddannelse, er teamleder Marlene Helmerik fra Jordan|Løgstrup:

 

”Jeg påbegyndte juralog-uddannelsen i august 2019, fordi uddannelsen er utrolig spændende. Den giver mig forøgede muligheder for at få flere udfordrende og alsidige arbejdsopgaver hos min nuværende arbejdsgiver. Der findes ikke andre lignende uddannelsesmuligheder, så jeg blev meget glædeligt overrasket”.

  

Jurainstituttet har eksisteret i mere end 30 år.

dca
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.ddedcacaaeeca.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>