Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Domstolenes forskellige udmeldinger som følge af Corona krisen påvirker alle advokater, der har sager for retterne, og Danske Advokater og Advokatsamfundet er i tæt og daglig kontakt om de praktiske og økonomiske udfordringer, som det medfører for landets advokater. Advokatsamfundet er i dialog med Domstolsstyrelsen i forhold til en række processuelle spørgsmål, spørgsmål om salær mv., og vi vil i fællesskab gøre alt, hvad vi kan for at sikre en fornuftig afklaring af de mange spørgsmål, der opstår i en sådan situation. Vi er i samarbejde med Advokatsamfundet optaget af at være med til at finde svar på alle de spørgsmål, I måtte have i relation til domstolene – uanset hvilket fagområde, I arbejder inden for, så I må ikke tøve med at tage kontakt til os.

13-03-2020
Retter går i nødberedskab

Domstolenes forskellige udmeldinger som følge af corona-krisen påvirker alle advokater, der har sager for retterne, og  Danske Advokater og Advokatsamfundet er i tæt og daglig kontakt om de praktiske og økonomiske udfordringer, som det medfører for landets advokater. Advokatsamfundet er i dialog med Domstolsstyrelsen i forhold til en række processuelle spørgsmål, spørgsmål om salær mv., og vi vil i fællesskab gøre alt, hvad vi kan for at sikre en fornuftig afklaring af de mange spørgsmål, der opstår i en sådan situation. Vi er i samarbejde med Advokatsamfundet optaget af at være med til at finde svar på alle de spørgsmål, I måtte have i relation til domstolene – uanset hvilket fagområde, I arbejder inden for, så I må ikke tøve med at tage kontakt til os.

 

Danmarks Domstole iværksætter på grund af coronavirus et nødberedskab fra fredag den 13. marts og foreløbigt to uger frem med henblik på at kunne varetage de kritiske opgaver. Det er den enkelte ret, der – under hensyntagen til myndighedernes anbefalinger - lokalt tilrettelægger arbejdet, og som derfor kan oplyse om situationen i den pågældende ret, herunder åbnings- og adgangsforhold. Det er derfor vigtigt, at man holder sig orienteret ved den lokale ret, hvis man har et møde eller andet ærinde ved retten. Det oplyser Domstolsstyrelsen.

Læs mere her

 

Højesteret lukker frem til og med 27. marts men har iværksat nødberedskab for hastende opgaver.

Følg med her

 

Tinglysningsretten er i de næste 14 dage nødsaget til, i meget væsentligt omfang, at reducere den service, retten yder.

 

Tinglysningsretten vil fortsat tinglyse alle de dokumenter, der anmeldes, men der må påregnes længere sagsbehandlingstid for dokumenter udtaget til manuel behandling - herunder især sager om matrikulære ændringer.

 

Tinglysningsretten vil ikke kunne kontaktes telefonisk, og henvendelser på mail - herunder via kontaktformularen på Tinglysningsrettens hjemmeside - kan kun påregnes besvaret, hvis de vedrører forhold Tinglysningsretten anser for kritiske.

Læs mere her

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19