Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


27-03-2020
Hvem skal afholde følgeomkostningerne ved en aflyst tvangsauktion

Danske Advokater har spurgt Domstolsstyrelsen, hvem der hænger på følgeomkostninger til fx, når en tvangsauktion aflyses og skal gennemføres senere. Her er Domstolsstyrelsens svar:
 

Vi har forelagt spørgsmålet for Domstolsstyrelsen, som har svaret følgende:


”Det fremgår af retsplejelovens § 562, stk. 3, blandt andet, at:


 ”…Salgsopstillingen skal indeholde oplysninger om salgsvilkårene og om andre forhold vedrørende ejendommen og auktionen, som må antages at være af væsentlig betydning for køber…”


 Dvs. at fogedretterne i henhold til denne bestemmelse må kræve en salgsopstilling, der indeholder de aktuelle oplysninger på tidspunktet for auktionen.


Det kan være, at der ikke er ændrede oplysninger i forhold til den oprindeligt udarbejdede salgsopstilling, og i mange tilfælde, vil oplysningerne derfra kunne genbruges. Det kan dog også være, at der er påløbet yderligere omkostninger til brandforsikring, til kreditforeningen, mv., eller f.eks. at det har været nødvendig at tage ejendommen under administration. Og så kan det være, at opgørelserne fra panthaverne er ændrede. Disse ændrede oplysninger skal fremgå, da det blandt andet kan have betydning for de panthavere i ejendommen, der har tænkt sig at byde.


Hensigten med salgsopstillingen er at beskrive ejendommen og situationen så præcist som muligt for en mulig auktionskøber, og derfor vil svaret på dit første spørgsmål sandsynligvis være, at det er model nr. 1 med udarbejdelse af en ny salgsopstilling, der er den rigtige.


Spørgsmålet om sagens omkostninger er en judiciel afgørelse, der træffes af den sagsbehandlende jurist i forbindelse med afholdelse af auktionen, og med den sædvanlige adgang til at kære eller søge tilladelse hertil. Der kan derfor ikke gives et klart svar på forhånd om, hvordan der vil blive forholdt med de ekstraudgifter, der måtte komme pga. udsættelser i denne ekstraordinære situation.


Efter retsplejelovens § 320 (som fremgår af kapitel 30 om sagsomkostninger) kan retten beslutte at lade statskassen erstatte udgifter, som en part uden egen skyld er blevet påført, men under auktionskapitlet er det kun i retsplejelovens § 583, stk. 3, 2. pkt. om tvister i forbindelse med udstedelse af auktionsskøde, at der henvises til kapitel 30.

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19