Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


17-04-2020
Nu åbner domstolene igen - Fem forslag til at få sager hurtigere igennem domstolene

Det er virkelig glædeligt, at Danmarks Domstole nu i videre omfang åbner igen. Men er det nok til at indhente puklen – eller skal der mere til for varigt at få reduceret ventetiderne ved retterne? Det mener vi hos Danske Advokater, og her er fem konkrete bud.
 

Danske Advokaters bestyrelse mødtes i februar 2020 med medlemmer af Folketingets Retsudvalg. På dagsordenen var bl.a. udfordringer med den lange ventetid for en lang række sager, der behandles i forvaltningen, råd og nævn og ved domstolene. Generelt var og er vores pointe, at vi ikke kan være bekendt, at der skal gå år med at få en sag behandlet – hvad enten der er tale om en arbejdsskade, en patientklage, en familieretlig sag eller en almindelig civil sag ved domstolene.


Retsudvalgets medlemmer var ikke interesserede i forslag der handlede om ”at sende flere penge” for at kunne gøre mere af det samme. De var interesseret i innovative forslag til at gøre ting anderledes – smartere – så man populært sagt kan ”køre længere på literen”. Den udfordring tog vi straks på os – vi gav dem fem konkrete forslag på selve mødet, som vi nu også har sendt frem til dem i skriftlig form.


Februar 2020 synes flere liv siden – og vi talte ikke med Covid-19 pandemien som bagtæppe. Men med pandemien og nedlukningen af samfundet – og en forsigtig og gradvis oplukning over de næste mange måneder – er behovet for at tænke ”ud af boksen” blevet større end nogensinde.
 

 • Gennemfør flere retsmøder i sager, selv om tiltalte udebliver. Selvfølgelig kun i sager, hvor udeblivelsen er uden gyldig grund. Det kan gælde straffesager, men også mange andre slags sager, fx sager om konkurskarantæne.
   
 • Indfør en vis overbooking af retssalene. Når man har mange retssale og en godt billede af, hvor mange sager, der aflyses hver eneste dag pga. udeblivelse, sygdom mv., så overbook. Tomme retssale som følge af aflysninger er at føje spot til skade, når ventetiden i forvejen er så lang.
   
 • Få visse sagstyper helt ud af retssystemet. Nogle sager fylder i retssystemet, men kunne lige så godt eller bedre blive behandlet i andre fora. Det gælder fx sager om flyforsinkelser, som man må kunne finde en anden løsning på – fx nævnsafgørelse.
   
 • Giv øget adgang til for tiltalte til at vedtage en sanktion uden fysisk fremmøde. Hvis alle er enige om sagens faktum og tiltalte er villig til at vedtage sanktionen – så spar retsmødet. det kan fx være tilfældet i visse færdselssager.
   
 • Få sat fart på anvendelsen af teknologi, kunstig intelligens etc. for at øge produktiviteten. Sager ved domstolene skal fortsat afgøres af dommere, men muligheden for at give dem forøget beslutningsstøtte kan forbedres markant – fx adgang til niveau for strafudmåling i tilsvarende sager.


De fem forslag har selvfølgelig konsekvenser. Men det har meget lange sagsbehandlingstider også. Lad os have mod til at tænke nyt og prøve ting af i denne vanskelige tid.


Det er ikke uden grund, at advokater ynder at citere William E. Gladstone for at have sagt, at ”Justice delayed, is justice denied”.

pmo
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | 33 43 70 10 | pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse. 

 

Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse. Derudover er han som adm. direktør involveret i en lang række af Danske Advokaters projekter og opgaver. 

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag. 

Læs mere…

33 43 70 10