Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Der er stadig rigtig mange, der helt eller delvist arbejder hjemmefra.

29-04-2020
Gode råd om hjemmearbejde og databeskyttelse under Corona-krisen

Der er stadig rigtig mange, der helt eller delvist arbejder hjemmefra.

 

Datatilsynet har i den anledning gjort opmærskom på nogle databeskyttelsesretlige problemstilllinger. Se her

 

Generelt henstiller Datatilsynet til, at vi skal huske på de gode vaner om databeskyttelse, vi allerede har taget til os - og også at bruge dem, når vi arbejder hjemmefra. Datatilsynet kommer også med nogle konkrete anbefalinger, f.eks. at man så vidt muligt skal benytte det normale sagsbehandlingssystem, og at hvis man har papirer derhjemme indeholdende personoplysninger, at man så sørger for både at opbevare og skaffe dem af vejen på betryggende vis.

 

Center for Cybersikkerhed har ligeledes udarbejdet nogle gode råd om cybersikkerhed til både organisationer og medarbejdere, som kan findes her.

 

Center for Cybersikkerhed henviser her bl.a. til nogle anbefalinger vedrørende anvendelse af kommunikations- og samarbejdsplaforme, bl.a. Skype for Business, Slack, Microsoft Teams, WhatsApp og Zoom, der alle anvendes i stor stil i den nuværende Corona-situation, hvor det frarådes at mødes fysisk.

 

Ingen af disse platforme er generelt sikkerhedsteknisk undersøgt, valideret eller godkendt af Center for Cybersikkerhed. Det er heller ikke som udgangspunkt en forudsætning for deres brug, at de er godkendte. Center for Cybersikkerhed henstiller til, at man er opmærksom på en række forhold omkring samarbejdsplatformene både inden de tages i brug og løbende.Center for Cybersikkerhed giver ligeledes svar på en række konkrete spørgsmål om cybersikkerhed i forbindelse med hjemmearbejder her.

mfk
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.ddedcacaaeeca.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>