Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

På baggrund af 3 anmeldte databrud bad Datatilsynet virksomheden BroBizz om bl.a. at fremsende deres risikovurdering. Datatilsynet fandt på baggrund af risikovurderingen, at virksomheden ved vurderingen af, hvilket sikkerhedsniveau der var passende, ikke havde taget tilstrækkeligt hensyn til de risici, som behandlingen udgjorde. Datatilsynet udtalte alvorlig kritik og meddelte påbud om at bringe forholdene i orden inden for 4 uger.

29-04-2020
Datatilsynet udtaler alvorlig kritik og meddeler virksomhed påbud efter mangelfuld risikovurdering

På baggrund af 3 anmeldte databrud bad Datatilsynet virksomheden BroBizz om bl.a. at fremsende deres risikovurdering. Datatilsynet fandt på baggrund af risikovurderingen, at virksomheden ved vurderingen af, hvilket sikkerhedsniveau der var passende, ikke havde taget tilstrækkeligt hensyn til de risici, som behandlingen udgjorde. Datatilsynet udtalte alvorlig kritik og meddelte påbud om at bringe forholdene i orden inden for 4 uger.

 

Afgørelsen vedrører videregivelse af kundeoplysninger til uvedkommende, og påbuddet vedrører vurderingen af de risici for de registrerede, der er forbundet med den type behandling personoplysninger, som virksomheden foretager i forbindelse med at sikre identiteten af den fysiske person, som fremsætter en anmodning som omhandlet i forordningens artikel 15-21, jf. artikel 32, stk. 2. Afgørelsen berører dog i den forbindelse også mere generelle spørgsmål i relation til indholdet af risikovurderinger, undervisning af de ansatte og håndtering af anmeldelse af databrud.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her.

Vejledning fra Datatilsynets og Rådet for Digital Sikkerhed om risikovurdering findes her.

Læs mere om anmeldelse af sikkerhedsbrud her.

 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte juridisk konsulent, Mette Fjord Kristensen, på tlf. 33 43 70 14 eller mfk@danskeadvokater.dk.

mfk
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.ddedcacaaeeca.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>