Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Danske Advokater er den 30. april 2020 blevet orienteret af Rigsadvokaten om, at en fejl i et softwareværktøj, som politiet benytter til aflæsning af data fra mobiltelefoner, i en periode, kan have resulteret i, at visse tidsangivelser på filer fra beslaglagte mobiltelefoner er forkerte.

11-05-2020
Orientering fra Rigsadvokaten om flere fejl i politiets softwareværktøj

Danske Advokater er den 30. april 2020 blevet orienteret af Rigsadvokaten om, at en fejl i et softwareværktøj, som politiet benytter til aflæsning af data fra mobiltelefoner, i en periode, kan have resulteret i, at visse tidsangivelser på filer fra beslaglagte mobiltelefoner er forkerte.

 

Rigsadvokaten oplyser i den forbindelse, at det ifølge Rigspolitiet ikke anses for sandsynligt, at fejlen har haft betydning i konkrete sager, men for at sikre, at det ikke er tilfældet, har politiet igangsat en gennemgang af de sager, der kan være berørt af den omtalte fejl. Gennemgangen forventes gennemført inden for 14 dage. Indtil undersøgelsen er gennemført, og de regionale statsadvokater har vurderet behovet for eventuel tilsynsmæssig opfølgning, har Rigsadvokaten anmodet chefanklagere og statsadvokater om at sikre, at der under evt. retsmøder i verserende sager, hvor det pågældende softwareværktøj har været anvendt, ikke fremlægges mangelfulde eller forkert fortolkede tidsstempler, og at dette dokumenteres på sagen.

 

Herudover er Danske Advokater den 5. maj 2020 blevet orienteret af Rigsadvokaten om, at kvaliteten af aflyttet mobildata, som anvendes af politiet i straffesager, er dårligere end hidtil antaget, og at problemet angiveligt hænger sammen med, at data utilsigtet går tabt, inden det kan ses via politiets it-værktøjer.

 

Det er endnu ikke afdækket, hvor datatabet opstår i transmissionen mellem teleudbyderne og politiets systemer, og Rigspolitiet er i færd med at afdække problemstillingen i samarbejde med relevante teleudbydere.

 

Eventuelle spørgsmål til begge typer fejl kan rettes til senioranklager Marie Bindslev, tlf. 3032 8453.

 

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19