Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Fredag den 25. september 2020 holder Danske Advokater kongres, dvs. vi holder generalforsamling krydret med indlæg om forskellige faglige og aktuelle branchepolitiske emner, der har interesse for advokatbranchen.

08-06-2020
Kom til paneldebat: Hvad har vi lært af Covid-19?

Fredag den 25. september 2020 holder Danske Advokater kongres, dvs. vi holder generalforsamling krydret med indlæg om forskellige faglige og aktuelle branchepolitiske emner, der har interesse for advokatbranchen.

 

I år afslutter vi dagen med en paneldiskussion med temaet ”Hvad har vi lært af Covid-19?”. Her sættes fokus på nogle af de politiske, retssikkerhedsmæssige og praktiske udfordringer og erfaringer, som vi har haft i forbindelse med krisen. Hvad kan vi tage med os fremover? Er der uhensigtsmæssigheder, der kan minimeres, hvis vi bliver ramt en anden gang? Er der nogle gode ting og løsninger, som vi skal holde fast i?

 

Det samlede panel, som du kan møde, er:

  • Kristian Heegaard, (MF), RV og næstformand for Folketingets retsudvalg
  • Retspræsident Henrik Johnsen, Retten i Helsingør og medlem af Domstolsstyrelsens Covid-19 krisestab
  • Jørgen Kjergaard Madsen, advokat og formand for Danske Advokater
  • Nina Wedsted, advokat, DLA Piper – og medlem af Danske Advokaters Covid-19 arbejdsgruppe
  • Jakob Dalsgaard, advokat, Dalsgaard Advokatfirma  


Se hele det spændende program for Danske Advokaters kongres og tilmeld dig her.

dca
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.abedbcaadfdda.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>