Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Corona-krisen har vist os, hvor mange muligheder IT rummer.

15-06-2020
Dommere skal ikke være IT-medarbejdere

Corona-krisen har vist os, hvor mange muligheder IT rummer. Derfor er det også vigtigt, at Domstolene har et hensigtsmæssigt og tidssvarende IT-setup. Desværre er hverdagen i vores retssale ofte præget af IT-problemer, nedbrud, svigtende mikrofoner og sorte skærme. Det fremgår af en ny rapport fra Dommerforeningen om dommernes arbejdsforhold. Heri står der bl.a., at: ”I retten er dommeren både mødeleder, med alt hvad deraf følger, og den, der skal afgøre sagen, men dommeren er også alene om sekretærfunktionen. Dommerens fokus skal være på sagen og de fremmødte og ikke på teknikken”.

 

Jeg kunne ikke være mere enig. Det er ganske enkelt både uhensigtsmæssigt og uacceptabelt  i et retssamfund som det danske, at dommerne skal rode med teknisk og praktisk IT, samtidig med at de på en effektiv og værdig måde skal lede retshandlingerne og træffe afgørende beslutninger i menneskers liv og for virksomheders drift . Fokus skal være udelt på dommergerningen. Når retten sættes, bør det simpelthen være et krav og en forudsætning, at IT-teknisk kompetente medarbejdere i retterne  har sørget for, at der er styr på alt det tekniske og praktiske.

 

”Arbejdsgruppen foreslår, at der er fornøden teknisk bistand til rådighed, når retten sættes, at der er fornøden teknisk bistand til at hjælpe undervejs, og at der er tilstrækkelig administrativ bistand til at færdiggøre sagerne med renskrivning mv.”

 

Dette bør være en tvungen politisk opgave at sikre. Vi kan ganske enkelt ikke være andet bekendt - og så kunne det forhåbentlig også have en gavnlig effekt på afviklingen af sagspuklerne og sagsbehandlingstiderne ved domstolene.

Læs hele rapporten her

 

Med venlig hilsen

 

Jørgen Kjergaard Madsen

Formand for Danske Advokater

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19