Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


23-02-2021
Omfattende ændringer af konkurrenceloven – se hvad de betyder

Folketinget har vedtaget en række omfattende ændringer af konkurrenceloven, der træder i kraft den 4. marts. Få et kort overblik her.

 

Lovændringerne sker på baggrund af det såkaldte ECN+-direktiv, der harmoniserer en lang række aspekter af EU-medlemsstaternes håndhævelse af EU-konkurrencereglerne.

 

Lovændringerne får stor betydning for de virksomheder, der er involveret i konkurrencesager, og de advokater, der rådgiver dem. Bl.a. indebærer de en række væsentlige processuelle ændringer i form af:

  • Overgang til civile bøder for virksomheder - fremover vil bødesager som udgangspunkt køre for Sø- og Handelsretten i henhold til den civile retsplejes regler
  • Mulighed for at indbringe materielle afgørelser fra Konkurrencerådet direkte for domstolene uden om Konkurrenceankenævnet
  • Mulighed for udstedelse af strukturelle påbud, f.eks. salg af hele eller dele af en virksomhed, opdeling af aktiviteter eller salg af kapitalandele i andre virksomheder

 

Lovændringerne giver også Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bedre efterforskningsmuligheder, herunder i form af:

  • Udvidede muligheder for kontrolundersøgelser - bl.a. kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fremover foretage kontrolundersøgelser i private hjem
  • Udvidet pligt til fremlæggelse af oplysninger - bl.a.  kan et dansk moderselskab fremover blive forpligtet til at indhente oplysninger fra et datterselskab i udlandet
  • Indførelse af pligt til deltagelse i interviews
  • Begrænsning af forbuddet mod selvinkriminering

 

Lovændringerne indebærer også en række materielle ændringer af konkurrencereglerne. Formand for Danske Advokaters fagudvalg for konkurrenceret, Daniel Barry, fremhæver i den forbindelse indførelsen af moderselskabsansvar, hæftelsesansvar for medlemmer af brancheforeninger og lempede forældelsesregler.

 

”Disse ændringer medfører en øget risiko for straf for overtrædelser af både EU-konkurrencereglerne og de danske konkurrenceregler. Blandt andet vil moderselskaber fremover også i danske konkurrencesager kunne blive holdt ansvarlige for deres direkte og indirekte datterselskabers overtrædeler af konkurrencereglerne, selvom moderselskaberne ikke har været vidende herom”, påpeger han.

 

Danske Advokater har afgivet et omfattende høringssvar til det oprindelige lovforslag, hvori der bl.a. var fokus på række retssikkerhedsmæssige bekymringer samt øvrige uhensigtsmæssigheder ved de foreslåede regler.  

 

”Erhvervsministeriet har imødekommet en række af Danske Advokaters bemærkninger og ændringsforslag. Blandt andet er der indført et loft for tvangsbøder, og det er præciseret i forarbejderne, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke må anmode om oplysninger, som det vil kræve uforholdsmæssigt store omkostninger eller urimeligt besvær at fremskaffe, og at strukturelle påbud sjældent vil være anvendelige som foreløbige påbud. Derudover er en række formuleringer i lovbemærkningerne, der kunne rejse tvivl om forståelsen af reglerne, blevet ændret”, forklarer Daniel Barry.

 

Det er dog ikke alle Danske Advokaters bemærkninger, der er sluppet igennem det politiske nåleøje.

 

”Blandt andet er Danske Advokaters forslag om, at oplysninger om en virksomhed, der er indhentet fra fysiske personer tilknyttet virksomheden, ikke må bruges i en eventuel senere straffesag mod de pågældende personer, desværre ikke afspejlet i lovens endelige udformning. Det samme gælder forslaget om, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis de underretter én deltager i en overtrædelse om et efterforskningsskridt og dermed afbryder forældelsen i forhold til samtlige deltagere i overtrædelsen, så vidt muligt også skal underrette de øvrige deltagere”, konstaterer han.

 

Danske Advokater er løbende i dialog med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og vi vil naturligvis nøje følge håndhævelsen af de nye regler.

 

Vi afholder kurset Konkurrencenyt den 19. august, hvor vi gennemgår alle ændringerne.

Læs mere her

bhh
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Benedikte Havskov Hansen
Benedikte Havskov Hansen | Vicedirektør | 33 43 70 12 | bhh@danskeadvokater.dk


Kontakt

Benedikte er Danske Advokaters vicedirektør for afdelingen Policy & viden.

Læs mere…

Kontakt Benedikte Havskov Hansen på tlf.

33 43 70 12