Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


23-03-2021
Partnere og vidneudelukkelse – en kendelse fra Østre Landsret

Østre Landsret har ved en kendelse afsagt den 24. november 2020 bestemt, at en partner i en advokatvirksomhed ikke er omfattet af vidneudelukkelsesreglen i retsplejelovens §170, stk. 1 eller 4, og derfor havde pligt til at afgive vidneforklaring i en sag om sin rådgivning af en klient.

 

Partneren ejer i overensstemmelse med retsplejelovens § 124 c, stk. 1, nr. 2, en del af den involverede advokatvirksomhed.

 

Landsretten fastslår, at partneren ikke er advokat, og at hun ikke har optrådt som medhjælper for en advokat ved udførelsen af hvervet som juridisk rådgiver for klienten i sagen, der angik overdragelse af en fast ejendom.

 

Kendelsen er med Procesbevillingsnævnets tilladelse indbragt for Højesteret.

 

Som det fremgår, angår kendelsen en person, der er partner i retsplejelovens forstand. En del medlemsvirksomheder beskæftiger derudover medarbejdere, der uden at være advokat er betitlet partner, uden at de er kapitalejere i den virksomhed, hvori de er beskæftiget.

 

Danske Advokater opfordrer alle berørte medlemsvirksomheder til at sikre, at deres sagsadministrative rutiner er indrettet på en måde, som i videst muligt omfang sikrer klienterne, at den lovbestemte tavshedspligt, som deres rådgiver er underlagt, også er effektiv, når det kommer til spørgsmålet om at afgive vidneforklaring i retssager, f.eks. ved altid at lade en advokat være ansvarlig for behandlingen af en sag, således at partneren kan anses som dennes medhjælper. Opfordringer gælder i forhold til alle, der er betitlet partner, uanset om de er kapitalejere i virksomheden eller ej.

 

Danske Advokater følger selvfølgelig sagen nøje.

sma
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

Kontakt Søren Møller Andersen på tlf.

33 43 70 19