Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


06-07-2021
Opdatering om fejl i aflytningsdata fra Telia

Danske Advokater har modtaget nedenstående orientering fra Rigsadvokaten:

 

Rigsadvokaten orienterede den 22. juni 2021 om, at teleudbyderen Telia havde oplyst til Rigspolitiet, at der var konstateret en alvorlig fejl på Telias såkaldte VoLTE-central, og at fejlen medførte, at Telia har leveret modpartsoplysninger, herunder masteoplysninger og oplysninger om IMEI/IMSI-numre, i det fremsendte aflytningsdata. På den baggrund anmodede Rigsadvokaten alle chefanklagere og de regionale statsadvokater om at sikre, at der under retsmøder i verserende sager ikke blev fremlagt oplysninger fra aflytninger fra Telia VoLTE eller VoWifi, indtil det nærmere omfang af fejlen var afdækket. Der henvises i øvrigt til nedenstående mail.

 

Telia har efterfølgende oplyst til Rigspolitiet, at problemet er blevet isoleret til at omhandle SMS over IP, og at fejlen derfor ikke har betydning eller afsmitning på de taleaktiviteter, der har været i fejlperioden. Telia har i forlængelse heraf oplyst, at der således ikke er konstateret nogen risiko for, at der på baggrund af fejlen er udleveret modpartsoplysninger ved taleaktivitet.

 

På baggrund af det af Rigspolitiet oplyste har Rigsadvokaten orienteret alle chefanklagere og de regionale statsadvokater om, at aflytningsmateriale fra Telia VoLTE eller VoWifi igen kan fremlægges under retsmøder i verserende sager. Rigsadvokaten har dog samtidig anmodet chefanklagerne og de regionale statsadvokater om sikre, at der – indtil fejlen er endelig afdækket – ikke fremlægges oplysninger fra SMS over IP fra Telia under retsmøder.

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19