Velkommen   (0 lektioner)

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


30-08-2021
Vidneudelukkelse gælder kun advokat-partnere

Højesteret afsagde den 14. juli 2021 en kendelse om, at partnere og medejere i advokatselskaber, der ikke er advokater, ikke er omfattet af vidneudelukkelsesreglerne i retsplejelovens § 170, stk. 1 eller stk. 4. 

 

Højesteret lægger vægt på, at retsplejelovens § 170 er en undtagelse til hovedreglen i § 168, hvorefter der er vidnepligt, og at man i forbindelse med ændringen af retsplejeloven i 2007, hvor det blev tilladt for andre end advokater at eje en del af et advokatselskab, ikke foretog ændringer i reglerne om vidneudelukkelse og endelig, at retten efter § 170, stk. 3 har mulighed for at bestemme, at en forklaring ikke skal afgives om forhold, hvor vidnet har tavshedspligt, og hvor hemmeligholdelse er af væsentlig betydning.

 

Danske Advokater opfordrer alle berørte medlemsvirksomheder til at sikre, at deres sagsadministrative rutiner er indrettet på en måde, som i videst muligt omfang sikrer klienterne, at den lovbestemte tavshedspligt, som deres rådgiver er underlagt, også er effektiv, når det kommer til spørgsmålet om at afgive vidneforklaring i retssager, fx ved altid at lade en advokat være ansvarlig for behandling af en sag, således at kolleger, herunder også evt. partnere, der ikke er advokater, kan anses som dennes medhjælper.

bhh
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Benedikte Havskov Hansen
Benedikte Havskov Hansen | Vicedirektør | 33 43 70 12 | bhh@danskeadvokater.dk


Kontakt

Benedikte er Danske Advokaters vicedirektør for afdelingen Policy & viden.

Læs mere…

Kontakt Benedikte Havskov Hansen på tlf.

33 43 70 12