Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


18-11-2021
Skal statens overvågning ske med fiskestang eller trawl?

Hos Danske Advokater er vi ikke i tvivl!

 

Vi slår derfor et slag for retssikkerheden ved at gøre vores politikere opmærksomme på, at hvis lovforslaget om logning  vedtages i den nuværende form, så risikerer vi at få et uproportionalt ”overvågningssamfund” – særligt i de større byer. Det skyldes, at forslaget indebærer, at undtagelsen om generel og udifferentieret logning gøres til hovedreglen.

 

Sagt på jævnt dansk: I stedet for at fiske med fiskestang kommer staten til at fiske med trawl.

 

Der er efter vores opfattelse en meget stor risiko for, at forslaget vil krænke telebrugeres grundlæggende rettigheder, der er sikret af EU-retten.

 

Med forslaget kan Justitsministeriet efter forhandling med erhvervsministeren iværksætte generel og udifferentieret logning, hvis det vurderes, at der forelægger en alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed. Dette kan ske udenom Folketinget, og en sådan beslutning vil ikke være underlagt domstolskontrol.

 

Danske Advokater mener, at det retssikkerhedsmæssigt er stærkt betænkeligt, og vi vil kraftigt advare imod, at man vedtager lovforslaget i sin nuværende form. Vi har derfor i samarbejde med flere andre organisationer rettet henvendelse til Folketingets medlemmer i dette åbne brev.

 

Vi har i stærkt samarbejde med vores fagudvalg for it-ret udarbejdet et høringssvar. Du kan læse vores detaljerede bemærkninger til løvforslaget i vores høringssvar her.

 

 

dlo
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Danielle Løw
Danielle Løw | Juridisk konsulent | 33 43 70 06 | dlo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danielle er juridisk konsulent for Danske Mediator-advokater, Procedureadvokater, Danske IT-advokater, Danske Inkassoadvokater og Forening for Erstatnings- og Forsikringsret. 

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 06