Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


31-05-2022
EU-dom begrænser udifferentieret logning

EU-Domstolen afsagde den 5. april 2022 en dom i en irsk sag om logning, der har betydning for danske myndigheders adgang til at indhente loggede teleoplysninger. På den baggrund meddeler Justitsministeriet i en pressemeddelelse, at:

 

”Der er derfor behov for at ændre visse af retsplejelovens regler om logning med henblik på at bringe bestemmelserne i overensstemmelse med EU-retten. Justitsministeriet vil fremsætte lovforslag herom efter sommerferien. Indtil da skal de gældende logningsregler fortolkes og anvendes i overensstemmelse med EU-retten”.

 

Allerede da de nye logningsregler var i høring, advarede Danske Advokater om, at der var en meget stor risiko for, at forslaget ville krænke telebrugeres grundlæggende rettigheder, der er sikret af EU-retten. Læs høringssvaret her.

 

”Vi er grundlæggende betænkelige ved lovforslag, der fremsættes med betydelig procesrisiko.  Helt generelt mener vi, at der bør reflekteres over balancen mellem individ og stat, for den skubbes entydigt i retning mod staten i disse år. Derfor er debatten om retssikkerhed og grundrettigheder vigtig”, siger Danske Advokaters vicedirektør for policy og viden, Benedikte Havskov Hansen, og tilføjer:

 

”Diskussionen om logning handler grundlæggende om, hvorvidt staten skal fiske med trawl eller fiskestang, når den går på jagt i borgernes private oplysninger. Balancepunktet mellem de forskellige hensyn er vigtigt set med retssikkerhedsbriller. Med de varslede ændringer vil generel og udifferentieret logning fremover blive begrænset til forhold, der vedrører nationens sikkerhed eller terror. Det er et skridt i den rigtige retning. Vi ser derfor frem til at læse regeringens kommende lovforslag”. 

bhh
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Benedikte Havskov Hansen
Benedikte Havskov Hansen | Vicedirektør | 33 43 70 12 | bhh@danskeadvokater.dk


Kontakt

Benedikte er Danske Advokaters vicedirektør for afdelingen Policy & viden.

Læs mere…

33 43 70 12