Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


10-06-2022
Loft for godtgørelse til ofre for digitale krænkelser fjernes


Et flertal i Folketinget har netop vedtaget en ændring af erstatningsansvarsloven, som fjerner loftet over tortgodtgørelser, så ofre for digitale krænkelser fremover kan få en godtgørelse for hver enkelt sag om digitale krænkelser – uanset antallet af sager.

 

”Når man som offer får delt en video, lydfil eller et billede af seksuel karakter, har man som udgangspunkt ret til tortgodtgørelse fra gerningspersonen. Indtil nu har der ikke været en særlig ordning for digitale seksuelle krænkelser, og det betyder, at der i retspraksis er fastsat et loft for godtgørelsen. Samtidig er nogle af de personer, der står bag krænkelserne, sluppet for at betale erstatning til ofret, fordi ”loftet” for godtgørelse var nået”, lyder det i en pressemeddelelse fra Justitsministeriet.

 

Lovændringen glæder advokat Miriam Michaelsen, der er kendt i offentligheden for at bekæmpe digitale krænkelser. Hun har hjulpet talrige mennesker, der er blevet udsat for forskellige former for digitale krænkelser og vold. Samtidig er hun stifter og bestyrelsesleder for foreningen Digitalt Ansvar og nyudnævnt forperson i Medierådet for Børn og Unge.

 

”Siden Umbrella-sagskomplekset har der været behov for, at politikerne tog stilling til, om der skulle være et loft eller ej på, hvad ofre for digitale krænkelser kunne få, hvis man lagde tortgodtgørelser tilkendt i flere på hinanden følgende sager sammen - og om man overhovedet burde lægge dem sammen? For de forurettede er det her et meget vigtigt signal, for der er ikke tale om solidarisk hæftelse. Det er forskellige personer, der begår forskellige forbrydelser, på forskellige tidspunkter, på forskellige platforme, fra forskellige steder i landet. Og det kan for ofrene – som internettet fungerer lige nu – fortsætte og ødelægge resten af deres liv”, siger Miriam Michaelsen, der er partner i Njord Law Firm, og fortsætter:

 

”Det er et klart signal om, at uanset hvornår den her form for forbrydelse begås, uanset hvornår der krænkes på nettet, så skal der betales en tortgodtgørelse. Der gives ikke ”rabat”, bare fordi gerningspersonen er nummer 10, 15 eller 20.  Kigger vi på de altoverskyggende negative konsekvenserne for de forurettede, så er det mere end rimeligt”.

 

Den nye lov træder i kraft den 1. juli.

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19