Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


14-06-2022
​Ukraine har stadig brug for vores hjælp

Først og fremmest skal der lyde en stor tak til de danske advokater og advokatvirksomheder som i de seneste tre måneder har stillet op med råd og dåd til de mange ukrainere, der er kommet til Danmark.

 

Vi har fortsat et forbilledligt samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og Udlændingestyrelsen, som sætter stor pris på jeres indsats. Som en af samarbejdspartnerne i forrige uge skrev om jeres bidrag:

 

”Hold k... hvor er I superseje! Det er en fornøjelse.”

 

I sidste måned mødte jeg ved et IBA-møde i Vilnius repræsentanter for de mange ukrainske advokater, der fortsat arbejder i Ukraine under både vanskelige og farlige forhold.

 

Repræsentanterne fortalte i detaljer om det vigtige arbejde, de fortsat udfører i Ukraine. Fokus er i vidt omfang på at forsøge at opretholde en retsstat i et land i krig. Både i det daglige arbejde med retssager etc., men også i forhold til at være retssikkerhedens vogter i forhold til den store og reelle risiko, der er for, at sædvanlige retsgarantier kommer under pres, når man er i krig.

 

Det gælder fx deres arbejde for at sikre alle en retfærdig rettergang – også de russiske soldater, der stilles for retten anklaget for krigsforbrydelser - eller når der udarbejdes ny lovgivning om straf til kollaboratører.

 

De ukrainske kolleger er optagede af at kunne sikre advokaternes fortsatte uafhængighed i en meget vanskelig situation – og i en situation, hvor der uden tvivl er behov for advokater til at agere vogtere for retsstaten og retssikkerheden.

 

Derfor har Ukrainian National Bar Association (UNBA) iværksat et fund-raising program, hvor man kan bidrage økonomisk med midler til UNBA – midler, som de så fordeler videre til deres medlemmer, eller til familiemedlemmer til dræbte advokater. Programmet er etableret sammen med Lexis Nexis, som er én af verdens største udbydere af juridisk litteratur, således at Lexis Nexis matcher bidrag fra anden side krone til krone.

 

Du kan læse mere om de ukrainske advokaters arbejde her.

 

Du kan også se deres seneste rapport over, hvem der har doneret, og hvad pengene er gået til her.

 

Hvis du eller din virksomhed vil yde støtte til de ukrainske advokater eller deres familier via UNBA, kan du finde ud af hvordan, via dette link eller ved at scanne denne QR-kode.

Midlerne indsamles via platformen Benevity, som er en canadisk fundraising platform, og som sagt bliver alle beløb ”fordoblet” af Lexis Nexis.

 

pmo
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | 33 43 70 10 | pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse. 

 

Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse. Derudover er han som adm. direktør involveret i en lang række af Danske Advokaters projekter og opgaver. 

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag. 

Læs mere…

33 43 70 10