Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


05-09-2022
Ny vejledning om advokatundersøgelser

Advokatrådet offentliggør i dag en ny vejledning til advokater og en guide til borgere om advokatundersøgelser. De to udgivelser skal skabe klarere rammer om advokatundersøgelser og gøre det tydeligt for medvirkende, hvilke rettigheder de har, og hvilken proces de går ind til.

 

”Det er rigtig godt, at der nu er kommet en ny vejledning om advokatundersøgelser – ikke mindst efter MeToo-debatten og alle de sager, der har været i kølvandet på den. Danske Advokater har været inddraget i arbejdet, og vi støtter fuldt ud op om den nye vejledning, der erstatter den, som Danske Advokater selv lavede i 2012”, siger Danske Advokaters adm. direktør Paul Mollerup og uddyber:

 

”Debatten i medierne har vist, at der mangler viden om, hvad en advokatundersøgelse egentlig er for en størrelse, og hvilke rammer advokaterne, der udfører dem, arbejder under. Nu ligger der en best practice-vejledning, som branchen bakker op om, og det tror jeg i alle henseender er givtigt”.

 

Formanden for Danske Advokaters fagudvalg for ansættelsesret, advokat Jacob Goldschmidt, Sirius Advokater, har bistået med udarbejdelsen af vejledningen. Han fremhæver, at advokater har pligt til at kende og følge vejledningen, og at det direkte fremgår, at tilsidesættelse af retningslinjerne må antages at være i strid med god advokatskik.

 

”For at advokater må betegne en advokatundersøgelse som uvildig skal advokaten leve op til en række præcist formulerede krav om uafhængighed af opdragsgiver. Vejledningen har gennemgående fokus på retssikkerhedsgarantier og fuld gennemsigtighed. Vi har fået et praktisk meget anvendeligt instrument til gavn for både undersøger, den eller det, der undersøges, og de, der skal bruge eller kommentere på konklusionerne af en advokatundersøgelse”, sige Jacob Goldschmidt og tilføjer:

 

”Jeg kan kun opfordre alle kolleger – også de, der ikke er involveret i advokatundersøgelser – til at læse vejledningen som påmindelse om mange gode dyder for advokater”.

Se vejledningen og læs mere her

bhh
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Benedikte Havskov Hansen
Benedikte Havskov Hansen | Vicedirektør | 33 43 70 12 | bhh@danskeadvokater.dk


Kontakt

Benedikte er Danske Advokaters vicedirektør for afdelingen Policy & viden.

Læs mere…

33 43 70 12