Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Advokater med speciale i eksempelvis IT, insolvensret og bolig kan i dag blive certificerede.

10-05-2016
Certificering er en opgave for specialforeningerne

Advokater med speciale i eksempelvis IT, insolvensret og bolig kan i dag blive certificerede. Det gør det lettere for advokaterne at differentiere sig over for andre rådgivere, og det gør det nemmere for brugerne at finde frem til en specialiseret advokat på et oplyst grundlag. Men det er ikke en opgave for Danske Advokater at udvikle en central certificeringsordning, lyder det fra Danske Advokaters repræsentantskab. Ifølge Danske Insolvensadvokater skærper deres certificeringsordning konkurrenceevnen og muliggør generationsskifte.

 

Er advokat-brandet i sig selv tilstrækkeligt, eller bør branchen etablere en fælles certificeringsordning, så eksempelvis forbrugere samt små og mellemstore virksomheder får nemmere ved at orientere sig, når de skal vælge advokat?

 

Det spørgsmål har en arbejdsgruppe under Danske Advokater drøftet, da der i dag alene eksisterer en håndfuld certificeringsordninger i regi af specialforeningerne – eksempelvis i Danske Insolvensadvokater, Danske  Boligadvokater og Danske IT-advokater. Derfor har arbejdsgruppen, som et led i Danske Advokaters strategi for 2015-2017, set på, hvilke fordele og ulemper, der kan knytte sig til en central certificeringsordning i regi af Danske Advokater.

 

Men brancheorganisationen skal ikke sætte sig i spidsen for at udvikle certificeringsordninger i regi af Danske Advokater. Sådan lød den klare melding på Danske Advokaters seneste repræsentantskabsmøde i efteråret, hvor arbejdsgruppens forslag til certificeringsmodeller blev fremlagt, fortæller formanden for arbejdsgruppen, Karsten Høj, partner i Elmer & Partnere og bestyrelsesmedlem i Danske Advokater:  

 

”Vi foreslog en model, som var centralt organiseret med en række grundbetingelser, så man ikke får opbygget et bureaukrati af administration på hvert enkelt specialområde. Men et klart flertal af repræsentantskabets medlemmer tilkendegav, at en fælles certificeringsordning ikke bør være en opgave for brancheorganisationen, og at advokat-brandet er stærkt nok i sig selv. Derfor er det i praksis nu op til de enkelte specialforeninger at tage stilling til, hvorvidt man ønsker at indføre en certificeringsordning, og hvad den i givet fald skal indeholde,” siger Karsten Høj.

 

Insolvensadvokaterne

Danske Insolvensadvokater er én af de specialforeninger, der har valgt at lave en certificeringsordning for at synliggøre insolvensadvokaters kompetencer. Certificeringsordningen har eksisteret siden 2012, og den er kreditorernes og samfundets garanti for en kyndig håndtering af kriseramte virksomheder – fra udenretlige kreditorordninger, omstrukturering og rekonstruktioner til konkurs og tvangsopløsning.

 

Med papir på at man er certificeret insolvensadvokat sender man et signal til kunden om, at man kan sit kram, fortæller formanden for Danske Insolvensadvokater og partner i Plesner, Pernille Bigaard:

 

”En certificeringsordning er nødvendig, fordi det giver kreditorer, domstole og resten af samfundet en vished for, at de insolvensadvokater, der eksempelvis udpeges som kurator, kan stå i spidsen for noget så omfattende som et konkursbo. Det er også derfor, at vi stiller høje krav til dokumenteret relevant erfaring, efteruddannelse og generel anseelse i branchen. Det giver en tryghed for, at insolvensretslige problemstillinger bliver løst af kyndige hoveder.”

 

En certificering som insolvensadvokat gælder i en treårig periode og koster 4.000 kroner. Sidste år præciserede Danske Insolvensadvokater kravene til at opnå certificering for at fremme fagligheden på det insolvensretslige område gennem mindstekrav til dokumenteret erfaring, specialisering og efteruddannelse samt etisk håndtering blandt de certificerede danske insolvensadvokater.

 

Selvom det måske kan være svært af aflæse effekten af en certificering direkte på bundlinjen, så henter udgiften til en certificering sig hurtigt hjem, vurderer Pernille Bigaard:


”At blive certificeret giver en bedre konkurrenceevne, da man synliggør, at man har viden, indsigt og dokumenteret erfaring indenfor området. I princippet kan man arbejde med insolvensret uden at være certificeret, men med certificeringen ved alle interessenter, hvem der 100 procent sikkert har kompetencerne til at håndtere insolvensretslige problemstillinger. Samtidig giver det for yngre advokater, som endnu ikke har opbygget et stærkt personligt omdømme, en blåstempling, uden at man skal argumentere for sin erfaring hver gang. Dermed muliggør det også generationsskifte inden for faget, fordi det sikrer, at der er en gruppe insolvensadvokater, som har dokumenterbar erfaring, og som derfor kan gå ind og varetage opgaven.”

Læs interview med selvstændig insolvensadvokat her: ”Certificering giver mig langt bedre konkurrencevilkår”

Læs mere om certificerede insolvensadvokater

 

Læs de kommende uger om andre certificeringsordninger.

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19