Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Anders Hoffmann Kønigsfeldt har papir på at være certificeret som insolvensadvokat, og det gjorde springet fra Plesner til selvstændig partner i Skau Reipurth & Partnere nemmere.

10-05-2016
”Certificering giver mig langt bedre konkurrencevilkår”

Anders Hoffmann Kønigsfeldt har papir på at være certificeret som insolvensadvokat, og det gjorde springet fra Plesner til selvstændig partner i Skau Reipurth & Partnere nemmere. Certificeringsordningen er et håndfast bevis på hans faglighed, erfaring og specialisering inden for insolvensret, hvilket baner vej for nye klienter og åbner døre til skifteretter.

 

Hvad fik dig til at blive certificeret?

”Jeg har arbejdet med insolvensret, siden jeg blev færdig på jurastudiet for ca. 14 år siden. Da certificeringsordningen blev en realitet, var det naturligt for mig at ansøge. Da jeg i 2012 sprang ud som selvstændig som partner i Skau Reipurth & Partnere oplevede jeg, at jeg ikke længere nød godt af den naturlige blåstempling, jeg havde, da jeg arbejdede for Plesner, hvor ekspertisen notorisk er til stede. Når man kommer fra et mindre kendt advokatkontor, skal man i højere grad overbevise klienter og kreditorer om, at man har kompetencerne. Certificeringen dokumenterer min faglighed, erfaring og specialisering, hvilket er særligt vigtigt over for nye klienter.”

 

Hvad krævede det?

”Der er høje krav som blandt andet omfatter, at man har 500 debiterbare timer årligt over en 2-årig periode, at man tager halvdelen af den pligtmæssige efteruddannelse i relevante insolvensretlige fagmoduler, og at man håndterer sine sager effektivt og på højt fagligt niveau. Da jeg fik certificeringen i 2012, havde jeg omkring 10 års erfaring med insolvensret. Jeg levede derfor fuldt ud op til kravene, men det kræver, at man løbende arbejder målrettet med insolvensret som sit primære arbejdsområde. I min optik kræver det derfor, at man rent faktisk vil insolvensretten.”

 

Hvordan bruger du certificeringen i dit arbejde i dag?

"Det er et håndfast bevis på min specialisering i insolvensret, og sådan bruger jeg også certificeringen. Konkret har jeg oplevet, at skifteretter ved valg af kurator har spurgt, hvilken erfaring jeg har med behandling af konkursboer. Så kan jeg svare, at jeg er certificeret insolvensadvokat. Det er der respekt om, fordi man i så fald ved, at jeg kan min insolvensret. Klienterne ved også, at jeg har erfaringen, som gør, at sagerne kan løses effektivt og på et højt fagligt niveau. På den måde kan man sige, at certificeringen giver mig langt bedre konkurrencevilkår, end jeg ellers havde haft.”

 

For at blive certificeret som insolvensadvokat skal man:
 

  • Have arbejdet som bestallingshavende advokat i mindst to år samt være medlem af Danske Insolvensadvokater
  • Have minimum 500 debiterbare timer årligt over en 2-årig periode inden for insolvensret (fx konkurser, rekonstruktioner og tvangsopløsninger)
  • Tage mindst halvdelen af den pligtmæssige efteruddannelse i relevante insolvensretlige fagmoduler
  • Besidde og opretholde høj anseelse og tillid blandt kolleger, klienter og i offentligheden
  • Håndtere sager effektivt og på et højt fagligt niveau fx under hensyntagen til repræsentation af kreditorer, den offentlige regulering, offentlige krav/ønsker og skyldner
  • Optræde i overensstemmelse med god advokatskik

 

Læs også Certificering er en opgave for specialforeningerne

Læs mere om certificerede insolvensadvokater

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19