Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Der er grund til at rose regering og Folketing for at genindføre omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde, da det vil medvirke til at styrke retssikkerheden på skatteområdet.

16-08-2016
Retssikkerheden på skatteområdet styrkes

Der er grund til at rose regering og Folketing for at genindføre omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde, da det vil medvirke til at styrke retssikkerheden på skatteområdet.

 

Et udkast til lovforslag om bl.a. genindførelse af omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde i skattesager har været i høring over sommeren. Selskaber og fonde kan nu tage kampen op mod SKAT uden risiko for at stå med voldsomme økonomiske tømmermænd bagefter. Efter Danske Advokaters opfattelse skal udkastet dog tilrettes, inden det fremsættes i Folketinget til efteråret. Efter udkastet forbeholder SKAT sig retten til at bedømme rimeligheden af en advokats vederlag. Det er imidlertid i følge retsplejeloven en opgave, der i sin helhed henhører under Advokatnævnet, som er uafhængigt af den enkelte sag og består af et flertal af ikke-advokater. Udkastet lægger også op til, at der indføres hjemmel til, at SKAT kan kontrollere bl.a. advokater i sager om omkostningsgodtgørelse. Danske Advokater mener, at risikoen for misbrug af omkostningsgodtgørelsesordningen naturligvis skal minimeres, men den foreslåede metode er ikke hensigtsmæssig. Forslaget om, at en klage til Folketingets Ombudsmand suspenderer forældelsesfristen i skattesagen, fortjener også ros. Der er tale om at lovfæste en retstilstand, som Skatteministeriet ophævede administrativt i 2009.

Se høringssvaret her

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

Kontakt Søren Møller Andersen på tlf.

33 43 70 19