Velkommen   (0 bonuspoint)

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Advokatrådet og Danske Advokater sendte den 9. januar 2017 en rapport om retshjælp til Justitsministeriet. Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Advokatrådet og Danske Advokater, og arbejdsgruppen havde til formål at overveje og drøfte, hvad en nytænkning og modernisering af retshjælpen nærmere kunne indeholde.

14-11-2017
Appel til justitsministeren om nødvendige forbedringer af retshjælpsordningen

Advokatrådet og Danske Advokater sendte den 9. januar 2017 en rapport om retshjælp til Justitsministeriet. Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Advokatrådet og Danske Advokater, og arbejdsgruppen havde til formål at overveje og drøfte, hvad en nytænkning og modernisering af retshjælpen nærmere kunne indeholde.

Rapporten kan ses her

 

Justitsministeriet har bl.a. på baggrund af anbefalingerne i rapporten taget initiativ til at afholde en række møder med interessenterne til retshjælpsordningen med henblik på at drøfte, hvordan ordningen kan forbedres.  Justitsministeriet vil herefter foretage en samlet opfølgning på behovet og mulighederne for at ændre retshjælpsordningen.

 

Danske Advokater deltager sammen med andre interessenter i Justitsministeriets møderække.

 

Justitsministeriet har i forbindelse med møderækken oplyst, at eventuelle forbedringer skal ligge inden for de eksisterende bevillingsmæssige rammer, ligesom interessenterne fik et generelt indtryk af, at der alene er lagt op til mindre justeringer af retshjælpsordningen.

 

Det er Danske Advokaters opfattelse, at mindre justeringer af de eksisterende retshjælpsordninger ikke vil sikre borgerne en reel adgang til uafhængig, kvalificeret juridisk rådgivning. Danske Advokater er derfor gået sammen med 9 andre interessenter om at sende en appel til justitsministeren om at nedsætte et bredt sammensat lovforberedende udvalg, som kan foretage en grundig analyse af hele retshjælpsområdet (retshjælp, fri proces og retshjælpsforsikringer) med henblik på at sikre en reel og mere lige adgang til retshjælp og domstolsprøvelse, uanset geografiske forhold eller borgernes økonomiske og personlige ressourcer.

Appellen til justitsministeren kan ses her

tbj
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Del
Tina Tolstrup Bak Jensen
Tina Tolstrup Bak Jensen| Juridisk konsulent | T: +45 33 43 70 14 | E: tbj@danskeadvokater.dk

Kontakt

Ansvarlig for kurser i selskabsret, bestyrelsesforhold, skatter og afgifter, finansiering og økonomi.

 

Juridisk konsulent for Danmarks Skatteadvokater og Danske Bestyrelsesadvokater.

Læs mere…

Kontakt Tina Tolstrup Bak Jensen på tlf.

33 43 70 14