Velkommen   (0 lektioner)

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Vi har gennem det sidste halve år afsøgt mulighederne på markedet for pensions- og forsikringsløsninger for at få moderniseret en pensionsløsning til medlemsvirksomhederne. Det er lykkedes os at indgå en aftale med AON pr. 8. januar 2018

12-01-2018
Danske Advokater og AON indgår samarbejde om unik pensions- og forsikringsløsning

Danske Advokater har pr. 8. januar 2018 indgået en aftale med AON om en pensions- og forsikringsløsning.

 

Den nye løsning tilbyder advokater/partnere og ansatte i Danske Advokaters medlemsvirksomheder en helt unik pensions- og forsikringsløsning.

 

Det unikke er:

 • Tegning kan, som den eneste ordning i Danmark, ske på individ-niveau. Det betyder for dig, at du som beskæftiget i en medlemsvirksomhed kan kontakte AON og gøre brug af ordningen mod et minimums-pensionsbidrag på 5 % af din bruttoløn. Tegning sker således individuelt og du er sikret gode dækninger til en pris, du ikke selv vil kunne opnå.
   
 • Adgang til at tegne en nøglepersonforsikring til og med det fyldte 69. år og med fleksibilitet omkring karensperiode og med favorable vilkår for medlemmer.
   
 • Unik ordning for partnere i relation til tab af erhvervsevne, der tager højde for den nye ressourceforløbsydelse ved sygdom og hvor indtegning blot kræver et pensionsbidrag på  5 %.
   
 • Adgang til en sundhedsforsikring med favorable dækninger og uden krav om helbredsattest.

 

Læs nærmere om den nye pensionsordning her

sek
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
  at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.efccdabcbfcd.Execute()
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
  at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p>Kontakt @header p&aring; tlf.</p> <p class="tel doppio"> @if(!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>
Ret cookies