Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Danske Advokater afholder i marts måned medlemsmøder med en praktisk gennemgang af databeskyttelsesforordningen - som på flere områder ændrer den måde, man skal håndtere og dokumentere behandlingen af persondata.

20-02-2018
Medlemsmøder med praktisk gennemgang af databeskyttelsesforordningen

Danske Advokater afholder i marts måned medlemsmøder med en praktisk gennemgang af databeskyttelsesforordningen - som på flere områder ændrer den måde, man skal håndtere og dokumentere behandlingen af persondata.

 

På medlemsmøder i november 2017 tilkendegav flere medlemmer et ønske om en mere praktisk gennemgang af de tiltag, der er nødvendige, inden databeskyttelsesforordningen får virkning fra den 25. maj 2018. Det har vi lyttet til.

 

Vi vil på seks medlemsmøder i foråret gennemgå de relevante emner og problemstillinger fra databeskyttelsesforordningen.

 

På medlemsmøderne vil vi deltage med advokat Kira Kolby Christensen fra Elmer Advokater og fra Danske Advokater med juridisk konsulent Tina Tolstrup Bak Jensen og digitaliseringschef Steen Hermansen.

 

Medlemsmøderne er gratis og kun for medlemmer af Danske Advokater

Du kan tilmelde dig et af 6 steder i landet, hvor vi holder medlemsmøderne fra kl. 13:00 til 17:00:

 • Mandag den 5. marts i København - FULDTEGNET

 • Tirsdag den 13. marts i Aalborg

 • Onsdag den 14. marts i Aarhus – FÅ LEDIGE PLADSER

 • Torsdag den 15. marts i Middelfart

 • Onsdag den 11. april 2018 i København – FULDTEGNET

 • Onsdag den 18. april 2018 i København - BEGRÆNSET ANTAL PLADSER TILBAGE

Du kan tilmelde dig her

 

Tilmelding sker efter først til mølle-princippet, og af hensyn til det samlede deltagerantal har vi valgt at afgrænse deltagelse fra hver advokatvirksomhed til 2 personer.

 

Deltagelse er gratis, men Danske Advokater vil afkræve et ”no-show fee” på 500 kr. ved tilmelding til arrangementet uden deltagelse, med mindre afmelding sker 3 dage før det pågældende medlemsmøde.

Danske Advokater har udarbejdet guides og samlet relevant materiale om databeskyttelsesforordningen her

 

Vi håber i Danske Advokater, at alle vores medlemmer, som ønsker sparring til at blive klar inden den 25. maj 2018, vil deltage i vores medlemsmøder. Vi ser frem til at møde jer. 

 

Tina Tolstrup Bak Jensen                                    Steen Hermansen
Juridisk konsulent                                                Digitaliseringschef

hbi
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
  at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.aebcfacbffaab.Execute()
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
  at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p>Kontakt @header p&aring; tlf.</p> <p class="tel doppio"> @if(!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>