Velkommen   (0 lektioner)

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Onsdag den 3. oktober lagde Danske Advokater hus til en Life Science legal dag, der blev afholdt med stor succes. 50 var mødt op for at høre resultatet af den omfattende undersøgelse, som Epinion har udarbejdet med det formål at finde ud af, hvilke muligheder og barrierer, der er for brug af Life Science advokater i Danmark.

08-10-2018
En efterårsformiddag med fokus på Life Science og jura

Onsdag den 3. oktober lagde Danske Advokater hus til en Life Science legal dag, der blev afholdt med stor succes. 50 var mødt op for at høre resultatet af den omfattende undersøgelse, som Epinion har udarbejdet med det formål at finde ud af, hvilke muligheder og barrierer, der er for brug af life science advokater i Danmark.

 

Blandt konklusionerne var, at der kan være et stort uudnyttet potentiale for rådgivning i life science-sektoren.

 

I forlængelse af konferencen blev foreningen ”Danish Life Science Law Association” stiftet den 7. oktober 2018. Foreningens formål er bl.a. at udbrede kendskab til juridiske problemstillinger med relation til life science-sektoren, at virke for en høj faglig standard inden for life science-rådgivning, at bidrage til gensidig  erfaringsudveksling og tæt samarbejde mellem life science-sektoren  og danske advokater med speciale inden for life science-rådgivning, at virke for en styrkelse af disse advokaters position indenfor life science-sektoren, og at lette markedets adgang til kompetent rådgivning vedrørende life science. Foreningen, der administreres af Danske Advokater, vil være åben for alle med interesse for juridiske problemstillinger med relation til life science-sektoren.

tbj
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.cecbedcfabbfcdb.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p>Kontakt @header p&aring; tlf.</p> <p class="tel doppio"> @if(!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>