Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Danske Advokater har i samarbejde med Danske Mediatoradvokater undersøgt resultatet af retsmæglinger udført i 2017 og 2018 af landets advokatretsmæglere. Undersøgelsen viser, at gennemsnitligt 2 ud af 3 sager forliges helt eller delvist ved retsmægling, og at forligsraterne er højest i entreprise- og erhvervssager, hvor forligsprocenten i 2018 lå mellem 75-79 %.

11-10-2019
Tårnhøje forligsrater ved retsmægling

Danske Advokater har i samarbejde med Danske Mediatoradvokater undersøgt resultatet af retsmæglinger udført i 2017 og 2018 af landets advokatretsmæglere. Undersøgelsen viser, at gennemsnitligt 2 ud af 3 sager forliges helt eller delvist ved retsmægling, og at forligsraterne er højest i entreprise- og erhvervssager, hvor forligsprocenten i 2018 lå mellem 75-79 %.

 

Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse lavet i samarbejde med Danske Mediatoradvokater, hvor landets advokatretsmæglere har indberettet antal og resultater af deres retsmæglinger i perioden 2017-2018. Der er i alt indberettet 908 retsmæglinger.

 

” I to tredjedele af sagerne resulterede retsmæglingerne i forlig, hvilket jo understreger, at man i langt højere grad bør benytte sig af domstolenes retsmæglingstilbud”, siger Paul Mollerup, der er adm. direktør i Danske Advokater, og tilføjer: ”Med forligsrater i den størrelsesorden, er det svært at komme uden om, at retsmægling er et særdeles vigtigt og effektivt redskab i advokaternes værktøjskasse.”

 

Undersøgelsen har tillige haft sigte på at fastlægge, hvorvidt der var forskel på forligsraterne inden for de forskellige retsområder og tendensen her er også ganske klar. Er konflikterne tæt på privatsfæren afspejles dette i forligsraterne, som for familie- og arvesagerne ligger på mellem 55-59 %. Bevæger vi os over i erhvervs- og byggesagerne forliges op mod 79 % af sagerne ved retsmægling.

 

”Mange har en forestilling om, at retsmægling kun kan bruges til tvister i privatlivets forhold, og ikke rigtig kan bruges til erhvervslivets konflikter. Men undersøgelsen tegner jo et helt andet billede. Langt størstedelen af erhvervskonflikterne bliver rent faktisk løst, når sagen overgår til retsmægling”, fortæller Finn Lænkholm, formand for Danske Mediatoradvokater. ”Det er da ret interessant og viser, at vi har fat i det helt rigtige instrument for virksomhederne.”

 

På trods af de høje forligsrater, skønnes det, at antallet af civile retssager, som afsluttes ved retsmægling stadig ligger under 2 % af det samlede antal civile sager ved domstolene.

I 2017 og 2018 modtog byretterne henholdsvis 45.833 og 45.657 civile sager.

 

Kilde: http://www.domstol.dk/om/talogfakta/statistik/Pages/civilesager.aspx     

Læs hele rapporten her

 

Se vores kurser og uddannelser indenfor mediation og retsmægling her.

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19