Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


23-08-2021
Flertal for at styrke stalking-indsats og lave selvstændig stalkingbestemmelse

Regeringen og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Alternativet er blevet enige om i alt 14 initiativer i et nyt udspil, der skal sætte ind over for stalking. Blandt initiativerne er en selvstændig bestemmelse om stalking i straffeloven.

 

Med udspillet sættes der ind på tværs af myndighederne med en helhedsorienteret bekæmpelse af stalking. Blandt andet får stalkingofre ret til at få beskikket en bistandsadvokat og til at blive underrettet, når deres stalker får uledsaget udgang første gang, løslades, prøveløslades eller f.eks. optræder i medierne, mens den pågældende afsoner. Der lægges også op til at styrke samarbejdet mellem myndighederne, så både ofre for stalking og udøvere kan få den rette hjælp.

 

Stalkingofre lever under et stort pres med chikane og trusler, hvilket er intimiderende og grænseoverskridende for det menneske, der bliver udsat for stalking. En undersøgelse fra Justitsministeriets Forskningskontor viser, at op mod halvdelen af ofrene må foretage ændringer i deres hverdagsrutiner som følge af stalkingen.

 

Se de 14 initiativer her:

 1. Ny særskilt bestemmelse om stalking i straffeloven
 2. Styrket behandling af tilholdssager i politikredsene
 3. Adgang til digital forkyndelse for politiet og anklagemyndigheden
 4. Ny fire-ugers klagefrist i tilholdsloven
 5. Ny IT-løsning til systematisk fremsøgning af sager om stalking i politikredsene
 6. Ret til bistandsadvokat og mulighed for videoafhøring af stalkingofre i straffesagsbehandling
 7. Mulighed for varetægtsfængsling i stalkingtilfælde
 8. Underretning af stalkingofferet ved gerningsmandens løsladelse og udgang
 9. Underretning af kriminalforsorgen om overtrædelse af tilhold
 10. Forsøgsprojekt om bedre koordinering af hjælp til stalkingofre og -udøvere
 11. Dansk Stalking Centers behandlingskapacitet udvides
 12. Styrket efter- og videreuddannelse i politiet
 13. Specialiserede teams og nøglepersoner i politikredsene
 14. Særskilt kriminalisering af identitetstyveri i straffeloven

Læs mere her

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

Kontakt Søren Møller Andersen på tlf.

33 43 70 19