Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


07-04-2022
Danske Advokater og Advokatsamfundet hjælper ukrainske fordrevne

Danske Advokater og Advokatsamfundet ønsker at hjælpe fordrevne ukrainere, der står i en akut og ulykkelig situation. Vi etablerede derfor i begyndelsen af marts 2022 en ordning, hvor alle advokater og advokatvirksomheder i Danmark kan tilmelde sig og bidrage ved at stille gratis rådgivning til rådighed. Mere end 100 advokatvirksomheder og advokater har allerede tilmeldt sig ordningen. Vi er glade for den store tilslutning, og der skal lyde en stor tak til dem, der har tilmeldt sig ordningen

 

Karakteren af den nødvendige bistand ændrer sig løbende. Med det store indrejsetal har der frem til nu været et akut behov for bistand til udfyldelses af ansøgninger efter særloven. Flere tilmeldte advokatvirksomheder har i den forbindelse bistået Udlændingestyrelsen, blandt andet ved intromøder i Center Haderslev og i Center Holmegaard. At møde på et asylcenter og bistå med skemaudfyldelse er en opgave, der for mange er meget anderledes end hverdagen på et advokatkontor. Bistanden er meget værdsat både af den enkelte ukrainer og vores samarbejdspartnere, der oplever et stor pres på systemet.

 

Vi er i løbende dialog med DRC Dansk Flygtningehjælp om at stille gratis supplerende juridisk bistand til rådighed. Vi er desuden i dialog med Udlændingestyrelsen og Dansk Røde Kors om, hvordan vi kan bidrage. Opgavernes omfang og karakter ændrer sig løbende, og netop derfor sætter vi stor pris på, at så mange allerede har tilmeldt sig. Vi vil løbende række ud til de tilmeldte advokater, når behovet opstår. Henvendelser kategoriseres både geografisk og efter speciale. Alle bidrag er værdsatte.

 

Hvis du har spørgsmål til ordningen, er du velkommen til at kontakte juridisk konsulent Danielle Løw, dlo@danskeadvokater.dk.

 

Se hvem, der har tilmeldt sig Ukraine-initiativet her 

Tilmeld jer Ukraine-initiativet her

dlo
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Danielle Løw
Danielle Løw | Juridisk konsulent | 33 43 70 06 | dlo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danielle er juridisk konsulent for Danske Mediator-advokater, Procedureadvokater, Danske IT-advokater, Danske Inkassoadvokater og Forening for Erstatnings- og Forsikringsret. 

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 06