Velkommen  

Ønsker du at kvalificere dig som voldgiftsdommer? Du vil blive uddannet gennem foredrag, diskussioner og øvelser. Læs mere om uddannelsen her her

Voldgiftsdommeruddannelsen

Uddannelsen går i dybden med centrale emner så som regelgrundlaget, forberedelse, habilitet, tilrettelæggelse og afvikling, vidneafhøring, kendelsen og salær.

Om uddannelsen

Uddannelsen udbydes igen i 2023 med bistand fra over 20 erfarne voldgiftsdommere, Dansk Forening for Voldgift, Voldgiftsinstituttet, Den Norske Advokatforening og ICC i Paris.

Datoer for 2023
Modul 1 afholdes den 22. - 23. august 2023 i København.
Modul 2 afholdes den 18. - 19. september 2023 i København.
Modul 3 afholdes den 9. - 10. oktober 2023 i Paris. 

Uddannelsen er primært henvendt til advokater og advokatfuldmægtige, som ønsker at kvalificere sig som voldgiftsdommere, men også andre, der ønsker at arbejde med voldgift i professionel sammenhæng.

Uddannelsen består af tre moduler. Undervisningsformen veksler mellem foredrag, diskussioner og øvelser, hvor deltagerne prøver kræfter som voldgiftsdommere.

Alle faser i en voldgift gennemgås. Retsgrundlaget, fortolkninger af aftaler, habilitet, ugyldighed, samarbejde med parter og andre voldgiftsdommere, forberedelsen, de mundtlige forhandlinger, processen, afhøringer, udformning af kendelsen og fuldbyrdelsen. Spørgsmål om honorar, organiseringen af det praktiske arbejde samt  andre forretningsmæssige behandles også. Arbejdet i nationale såvel som internationale voldgifter behandles.

 

Kursuslektioner: 42.


Der udstedes certifikat efter gennemført forløb.

Pris

Medlemspris 42.000 kr. ekskl. moms
Standardpris 49.995 kr. ekskl. moms

 

Primærunderviser:
Advokat Jeppe Skadhauge, Rovsing & Gammeljord, bestyrelsesformand, Voldgiftsinstituttet

 

Uddannelsens øvrige undervisere, på modulerne 1-3, er som følger: 

(Listen bliver løbende opdateret med flere undervisere) 

Modul 1
Steffen Pihlblad, generalsekretær, Voldgiftsinstituttet 

Johan Tufte-Kristensen, Gorrissen Federspiel 

Lasse Højlund Christensen, Juridisk Institut, Aarhus Universitet 

Lotte Noer, Punct Advokater 

Lotte Wetterling, mediator og voldgiftsdommer


Modul 2 
Lars Lindencrone Petersen, Bech-Bruun 

Peter Arnt, CBS

Jon Stokholm, højesteretsdommer


Modul 3 
Henriette Gernaa, Gorrissen Federspiel 

René Offersen, offersen:christoffersen 

Oplægsholdere fra ICC


Læs mere om uddannelsen og tilmeld dig her

 

Nyheder

KURSER

Jens Steffensen
Jens Steffensen | Kursuschef | 33 43 70 14 | jst@danskeadvokater.dk


Kontakt

Jens er vores kursuschef, der udvikler nye kurser og har kontakt med nye og eksisterende undervisere. Han står også for markedsføring af vores kursusudbud.

Læs mere…

33 43 70 14