Velkommen  

Ønsker du at kvalificere dig som voldgiftsdommer? Du vil blive uddannet gennem foredrag, diskussioner og øvelser. Læs mere om uddannelsen her her

Voldgiftsdommeruddannelsen

Uddannelsen går i dybden med centrale emner så som regelgrundlaget, forberedelse, habilitet, tilrettelæggelse og afvikling, vidneafhøring, kendelsen og salær.

Om uddannelsen

Uddannelsen udbydes igen i 2022 med bistand fra over 20 erfarne voldgiftsdommere, Dansk Forening for Voldgift, Voldgiftsinstituttet, Den Norske Advokatforening og ICC i Paris.

Tilmeld dig her
 

Datoer for 2022
Modul 1 afholdes i København den 30. og 31. august
Modul 2 afholdes i København den 27. og 28. september
Modul 3 afholdes i Paris den 24. og 25. oktober

Målgruppen er advokater, som har erfaring som partsrepræsentanter i voldgiftssager, men som ønsker at kvalificere sig som voldgiftsdommere.

 

Uddannelsen består af tre moduler. Undervisningsformen veksler mellem foredrag, diskussioner og øvelser, hvor deltagerne prøver kræfter som voldgiftsdommere.

 

Alle faser i en voldgift gennemgås. Retsgrundlaget, fortolkninger af aftaler, habilitet, ugyldighed, samarbejde med parter og andre voldgiftsdommere, forberedelsen, de mundtlige forhandlinger, processen, afhøringer, udformning af kendelsen og fuldbyrdelsen. Spørgsmål om honorar, organiseringen af det praktiske arbejde samt  andre forretningsmæssige behandles også. Arbejdet i nationale såvel som internationale voldgifter behandles.

 

Kursuslektioner: 40.


Der udstedes certifikat efter gennemført forløb.

Pris

Medlemspris 39.000 kr. ekskl. moms
Standardpris 47.000 kr. ekskl. moms

 

Oversigt over uddannelsens undervisere

 

Primærunderviser: Advokat Jeppe Skadhauge, Bruun & Hjejle, bestyrelsesformand, Voldgiftsinstituttet

 

Øvrige undervisere fordelt på modulerne:

 

Modul 1

Advokat Jeppe Skadhauge, Bruun & Hjejle, bestyrelsesformand, Voldgiftsinstituttet
Advokat Jacob Møller Dirksen, ACCURA
Professor Lasse Højlund Christensen, Aarhus Universitet
Advokat Lotte Eskesen, Gorrissen Federspiel
Advokat Lotte Noer, KLAR Advokater
Advokat Ole Spiermann, Bruun & Hjejle
Generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet
 

Modul 2

Advokatfuldmægtig Johan Tufte Kristensen, Gorrissen Federspiel
Højesteretsdommer Jon Stokholm, Højesteret
Advokat Kasper Mortensen, Kammeradvokaten - Advokatfirmaet Poul Schmith
Advokat Lars Lindencrone Petersen, Bech-Bruun
Advokat Per Magid, Rovsing & Gammeljord
Professor Peter Arnt Nielsen, CBS
Advokat Peter Thommesen, Viltoft Advokatfirma

 

Modul 3 (i Paris, ICC)

Advokat Henriette Gernaa, Gorrissen Federspiel
Øvrige oplægsholdere i forbindelse med undervisningen på ICC
Herudover medvirker flere udenlandske voldgiftsdommere, og der vil undervejs i forløbet være rig mulighed for at netværke. 

 

Læs mere om uddannelsen og tilmeld dig her

 

Nyheder

KURSER

Jens Steffensen
Jens Steffensen | Kursuschef | 33 43 70 14 | jst@danskeadvokater.dk


Kontakt

Jens er vores kursuschef, der udvikler nye kurser og har kontakt med nye og eksisterende undervisere. Han står også for markedsføring af vores kursusudbud.

Læs mere…

Kontakt Jens Steffensen på tlf.

33 43 70 14