Velkommen   (0 bonuspoint)

Ønsker du at kvalificere dig som voldgiftsdommer? Du vil blive uddannet gennem foredrag, diskussioner og øvelser. Læs mere om uddannelsen her her

Voldgiftsdommeruddannelsen

Uddannelsen går i dybden med centrale emner så som regelgrundlaget, forberedelse, habilitet, tilrettelæggelse og afvikling, vidneafhøring, kendelsen og salær.

Om uddannelsen

Uddannelsen udbydes i efteråret 2018 med bistand fra over 20 erfarne voldgiftsdommere, Dansk Forening for Voldgift, Voldgiftsinstituttet, Den Norske Advokatforening og ICC i Paris.


Første undervisningsdag er den 27. august 2018. Læs mere og tilmeld dig her.

 

Målgruppen er advokater, som har erfaring som partsrepræsentanter i voldgiftssager, men som ønsker at kvalificere sig som voldgiftsdommere.

 

Uddannelsen består af tre moduler. Undervisningsformen veksler mellem foredrag, diskussioner og øvelser, hvor deltagerne prøver kræfter som voldgiftsdommere.

 

Alle faser i en voldgift gennemgås. Retsgrundlaget, fortolkninger af aftaler, habilitet, ugyldighed, samarbejde med parter og andre voldgiftsdommere, forberedelsen, de mundtlige forhandlinger, processen, afhøringer, udformning af kendelsen og fuldbyrdelsen. Spørgsmål om honorar, organiseringen af det praktiske arbejde samt  andre forretningsmæssige behandles også. Arbejdet i nationale såvel som internationale voldgifter behandles.

 

Kursuslektioner: 40.


Der udstedes certifikat efter gennemført forløb.

 

De ansvarlige for uddannelsen er:

Højesteretsdommer Jon Stokholm
Advokat Jeppe Skadhauge
 

Undervisere

Højesteretsdommer Jon Stokholm, Højesteret
Advokat Jeppe Skadhauge, Bruun & Hjejle
Advokat Per Magid, Bruun & Hjejle
Advokat Niels Schiersing, Arbitration Chambers Hong Kong & London.
Advokat Jan-Fredrik Wilhelmsen, Norge
Advokat Ole Spiermann, Bruun & Hjejle
Landsdommer Julie Arnth Jørgensen, Østre Landsret
Dr. jur. Torsten Iversen, Aarhus Universitet
Advokat Lars Lindencrone Petersen, Bech-Bruun
Generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet
Advokat Rene Offersen, DLA Piper
Professor Peter Arnt Nielsen, CBS
Advokat Eigil Lego Andersen, Nielsen Nørager Advokatkontor

Herudover medvirker udenlandske voldgiftsdommere.

 

Nyheder

KURSER

Del
Eva Horskjær
Eva Horskjær | Foreningskoordinator | T: +45 33 43 70 27 | E: eho@danskeadvokater.dk

Kontakt

Eva Horskjær er koordinator for kurser og uddannelser inden for retssagsbehandling, procedure, voldgift og mediation. Eva har ansvaret for Procedureadvokater og Dansk Forening for Voldgift og de dertil hørende fagudvalg.

Læs mere…

Kontakt Eva Horskjær på tlf.

33 43 70 27