Velkommen   (0 lektioner)

Advokaters markedssituation

Advokater nyder stor tillid og har gode muligheder for at tilbyde flere rådgivningsprodukter i fremtiden.

Hent analysen her (kun for medlemmer)

Efter en analyse foretaget af Tranberg Marketing, på vegne af Danske Advokater, lyder konklusionen på tillid og gode muligheder for udvikling af forretningsområder for advokatbranchen.

Tranberg Marketing har foretaget 45 kvalitative interviews med private og offentlige virksomheder, der har mere end fem ansatte.

Den store tillid til advokater skyldes i høj grad advokaternes kompetencer og forretningsforståelse, som i nogen grad overstiger revisorernes. Advokaten opleves i kraft af sin uafhængighed som virksomhedens mand. Det placerer advokaterne fordelagtigt, når virksomhederne søger rådgivning. På trods heraf skal advokaterne dog selv sørge for at gøre sig fortjente til denne position.

Analysen fokuserer tillige på forholdet mellem advokat- og revisionsbranchen image. Virksomhederne er af den opfattelse, at advokaterne især inden for de specialiserede ydelser leverer rådgivningsopgaver af en mere krævende karakter. Pris og produkt hænger altså godt sammen. Det er tilmed flertallets opfattelse, at prisen er berettiget i betragtning af det ansvar, der hviler på advokaterne. Sluttelig vurderer en del af virksomhederne advokater til at være mere kompetente end revisorer. En større prisgennemsigtighed på advokatydelser er dog et gennemgående ønske hos virksomhederne i forbindelse med rådgivningsopgaverne.

Med hensyn til forretningskendskab vurderer virksomhederne, at revisorerne har størst forretningsindsigt, mens advokaterne har størst forretningsforståelse. Begge områder har stor betydning for valget af rådgiver, men virksomhederne sætter ofte lighedstegn mellem hyppigheden af rådgiverens kontakt med virksomheden og rådgiverens indsigt i deres forretning. Fremtidens salg af andre rådgivningsprodukter ser derfor ganske lys ud, såfremt advokaterne formår at skabe en tættere kontakt til klienterne og tilegne sig en større forretningsindsigt.
 

Nyheder

KURSER

David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Specialkonsulent | T: +45 33 43 70 16 | E: dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

Kontakt David Hedegaard Meyer på tlf.

33 43 70 16