Velkommen   (0 lektioner)

Krav om efteruddannelse til advokater og advokatfuldmægtige

Advokater og advokatfuldmægtige skal deltage i 54 timers obligatorisk efteruddannelse over en treårsperiode, hvilket svarer til ca. tre kursusdage om året. For mange timer i en treårsperiode kan overføres til efterfølgende år.

Advokater og advokatfuldmægtige skal over en periode på tre år optjene 54 kursuspoint ved deltagelse på relevante kurser og uddannelser mv.  Disse kursuspoint skal hvert tredje år indberettes til Advokatsamfundet, som kontrollerer om kravet om 54 timers efteruddannelse i den pågældende periode er opfyldt. Advokatsamfundet sender link og password til brug for indberetningen.
 

Efteruddannelseskravet kan opfyldes på mange måder, herunder ved at deltage i Danske Advokaters kurser, seminarer, fagdage, specialforeningsarrangementer m.v., som stort set alle opfylder betingelserne for obligatorisk efteruddannelse.


Det er Advokatsamfundet, som vurderer, hvorvidt de optjente kursuspoint lever op til bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Hos Danske Advokater er målet, at udbyde relevant efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige, som understøtter jeres virke og lever op til kravene til bekendtgørelsen


Læs bekendtgørelsen om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige her.


Advokatsamfundet har lavet en vejledning om obligatorisk efteruddannelse, og den findes her.

Se vores store udvalg af kurser og uddannelser her. Medlemmer af Danske Advokater får mindst 20 % rabat på kurser taget i Danske Advokaters regi.


På vores hjemmeside kan du som kursist altid se, hvor mange kursuslektioner du har optjent hos Danske Advokater. Log på siden her 


Husk, at du selv har ansvaret for at opbevare dokumentationen for den gennemførte efteruddannelse. Du kan dog altid kontakte os, hvis du har brug for hjælp til dokumentation.

 

Nyheder

KURSER

Ulrikke W. Krogbeck
Ulrikke W. Krogbeck | Chef for strategi og projekter | T: +45 33 43 70 13 | E: uwk@danskeadvokater.dk


Kontakt

Ulrikke beskæftiger sig med alt fra strategiudvikling til opbygning af internationale relationer og udarbejdelse af værktøjer til medlemmer.

 

Ulrikke er sekretariatets advokat og har efter mere end 10 år i branchen, et stort netværk, som udnyttes dagligt. Ulrikke arbejder også med CSR, diversitet og ledelse, samt øget brug af advokat ved ejerskifte. Endelig har Ulrikke fornøjelsen af at være sekretær for bestyrelsen og repræsentantskabet.

Læs mere…

Kontakt Ulrikke W. Krogbeck på tlf.

33 43 70 13