Velkommen   (0 lektioner)

Strategi og mærkesager

Alle vores strategier frem til 2020 drejer sig om at komme tættere på målet og realisere Vision 2020.

Danske Advokaters nuværende strategi har overskriften ”En løsningsorienteret og digital medspiller”. Målet er i de kommende år at skabe en brancheforening med en endnu tydeligere profil over for medlemmerne.

 

Strategien udmønter sig i 7 fokusområder:


1. Sikre de bedste rammevilkår for advokatbranchen

2. Med medlemmerne i centrum

3. Faglighed og ny viden i højsædet

4. Videnscenter for Legaltech

5. Sætte den politiske dagsorden

6. Adgang til advokatbistand i hele Danmark

7. Fortælle den gode historie.

 

 

Danske Advokaters strategi udmønter sig hvert år i en handlingsplan med en række konkrete initiativer, der skal realiseres i løbet af året. Vores fire hovedprioriteter for indsatsen i 2018 er:

 

1. Sætte medlemmerne i centrum

2. Sætte den politiske dagsorden

3. Skabe en digitalt parat branche

4. Sikre adgang til advokatbistand i hele Danmark

 

Læs handlingsplan 2020

Læs handlingsplan 2019

Læs handlingsplan 2018

Læs strategi 2018-2021

Læs handlingsplan 2017

Læs handlingsplan 2016

Læs strategi 2015 - 2017

Læs handlingsplan 2015

Nyheder

KURSER

Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | T: +45 33 43 70 10 | E: pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er som adm. direktør for Danske Advokater overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse.

 

Paul blander sig som direktør i det meste. Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse, og Paul agerer udenrigsminister – både i forhold til samarbejdspartnere i Danmark og i udlandet.

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag.

Læs mere…

Kontakt Paul Mollerup på tlf.

33 43 70 10

Ret cookies