Velkommen   (0 lektioner)

Sådan bliver du advokat

For at blive advokat i Danmark skal du have en juridisk kandidateksamen, arbejde mindst tre år som advokatfuldmægtig og til sidst bestå advokateksamen.De fleste advokatfuldmægtige arbejder i en advokatvirksomhed. Der er dog mulighed for at supplere sin uddannelse med stillinger i en juridisk afdeling i en virksomhed eller f.eks. i anklagemyndigheden. Andre juridiske stillinger kan også helt eller delvist medregnes. For eksempel kan en ansættelse i udlandet medregnes fuldt ud, hvis du har været i en advokatvirksomhed, der er danskejet eller behandler EU-retlige sager.
 

Læse jura på universitetet

Du kan blive juridisk kandidat på universiteterne i henholdsvis København, Ålborg, Århus og på Syddansk Universitet. Uddannelsen er normeret til 5 år, dvs. at man bruger først 3 år på at blive bachelor og herefter 2 år på kandidatgraden.

Jurauddannelsen er bygget lidt forskelligt op på de fire universiteter. Du kan læse mere om uddannelserne på universiteternes websider.
 

Advokatfuldmægtig

Langt de fleste advokater har startet deres karriere som advokatfuldmægtige i en advokatvirksomhed. Som advokatfuldmægtig er du ”i lære” som advokat. Du får her muligheden for at omdanne teori til praksis og får et indblik i, hvordan sagerne behandles og klienterne håndteres. Du skal samtidig deltage advokatuddannelsen.

Når du er blevet ansat som advokatfuldmægtig, skal du autoriseres som advokatfuldmægtig af den retskreds, hvor kontoret ligger.

Herefter kan du møde for din arbejdsgiver i alle byretssager og i Sø- og Handelsrettens skifteafdeling. 
 

Advokatuddannelsen

For at blive advokat skal du gennemføre den obligatoriske advokatuddannelse. Uddannelsen udbydes af Advokatsamfundet og består af 20 dages undervisning fordelt på otte kurser af 2 – 3 dages varighed. Forløbet afsluttes med en skriftlig eksamen (advokateksamen).

For at blive advokat skal du også bestå en praktisk prøve i retssagsbehandling. Den kan aflægges ved byretten, landsretten og Sø-og Handelsretten og kan gennemføres på et hvilket som helst tidspunkt i fuldmægtigtiden.

Du kan læse mere om retssagsprøven og den skriftlige eksamen på Advokatsamfundets hjemmeside.

Nyheder

KURSER

Ulrikke W. Krogbeck
Ulrikke W. Krogbeck | Chef for strategi og projekter | T: +45 33 43 70 13 | E: uwk@danskeadvokater.dk


Kontakt

Ulrikke beskæftiger sig med alt fra strategiudvikling til opbygning af internationale relationer og udarbejdelse af værktøjer til medlemmer.

 

Ulrikke er sekretariatets advokat og har efter mere end 10 år i branchen, et stort netværk, som udnyttes dagligt. Ulrikke arbejder også med CSR, diversitet og ledelse, samt øget brug af advokat ved ejerskifte. Endelig har Ulrikke fornøjelsen af at være sekretær for bestyrelsen og repræsentantskabet.

Læs mere…

Kontakt Ulrikke W. Krogbeck på tlf.

33 43 70 13