Velkommen  

Jurafabrikken

Jurafabrikken er et landsdækkende, fagligt og socialt netværk for studerende og nyuddannede med interesse for advokatbranchen. Netværket er en studentersektion under Danske Advokater og fungerer som forum for faglig diskussion, debat og videndeling.

Jurafabrikken bygger bro mellem studiet og advokatbranchen

Jurafabrikken udvikler og styrker medlemmernes faglige kompetencer og oplyser om advokatbranchens mangfoldighed og de mange karrieremuligheder, den indeholder. Jurafabrikken er et inkluderende netværk og beskæftiger sig med jura på tværs af universiteter og handelshøjskoler. Netværket arrangerer faglige arrangementer i form af foredrag, gå-hjem-møder og workshops. Når du er medlem af Jurafabrikken, kommer du til arrangementerne til at møde advokater, der repræsenterer forskellige advokatvirksomheder og derved får du et indblik i, hvor alsidig advokatbranchen er.

Fokus på alle arrangementerne er det, du ikke lærer på studiet!

Som netværksmedlem af Jurafabrikken får du:

  • Et unikt kendskab til advokatbranchen
  • Viden og indsigt i dine fremtidsmuligheder
  • Styrket dine juridiske kompetencer
  • Et fagligt og socialt netværk
  • Faglige foredrag, gå-hjem-møder og workshops m.m.

 
Følg med i vores kommende arrangementer på vores Facebook-side.

Nyheder

KURSER

Sebastian V. Ven
Sebastian V. Ven | Stud.jur. | E: svv@danskeadvokater.dk


Kontakt

Sebastian er stud.jur. og hjælper med forskellige opgaver inden for juridisk informationssøgning og høringssvar. Han er desuden formand for Danske Advokaters studentersektion, Jurafabrikken. 

 

Derudover er han ansvarlig for Justitia Akademi og koordinerer studiebesøg fra universiteterne.  

Læs mere…

Find os på Facebook